Dirwyo cwmnïau wedi marwolaeth merch

  • Cyhoeddwyd
Karolina GolabekFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Karolina Golabek 20 munud ar ôl cyrraedd yr ysbyty

Mae dau gwmni wedi cael dirwy o £110,000 yn dilyn marwolaeth merch fach gafodd ei gwasgu gan giât drydan ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Karolina Golabek, oedd yn 5 oed, yn chwarae gyda chathod bach pan gafodd ei dal gan giât 12 troedfedd o led yn yr ardd.

Nid oedd pelydryn diogelwch yn y giât er mwyn gweld presenoldeb person ac fe gafodd hi ei gwasgu yn erbyn wal.

Bu farw 20 munud ar ôl cael ei chludo i'r ysbyty ym mis Gorffennaf 2010.

Pledio'n euog

Clywodd y llys bod y giât yn gallu gwasgu ar bwysedd o 200kg - pum gwaith yn fwy nag y mae rheolau diogelwch Prydain yn ei ganiatáu.

Roedd y ddau gwmni oedd yn gyfrifol am gynnal a chadw'r giât wedi pledio'n euog i achosi ei marwolaeth drwy fethu dilyn cyfarwyddiadau diogelwch.

Fe gafodd cwmni John Glen Installations o Gorseinon, Abertawe ddirwy o £60,000 - nhw oedd wedi adeiladu'r giât yn 2009.

Cafodd cwmni Tremorfa Ltd. o Laneirwg, Caerdydd, ddirwy o £50,000 - nhw oedd â'r cytundeb i gynnal a chadw'r giat.

Yn ogystal fe gafodd y ddau gwmni orchymyn i dalu £40,000 mewn costau cyfreithiol.

Wrth ddedfrydu'r ddau gwmni dywedodd y barnwr Tom Crowther QC nad oedd y giat yn ddiogel "o'r diwrnod cyntaf y cafodd ei gosod".

Ychwanegodd bod y ddau gwmni wedi methu â chwblhau archwiliad diogelwch o'r offer.

Dywedodd arolygydd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, Stuart Charles, ar ôl y gwrandawiad.

"Mae marwolaeth Karolina wedi cael effaith andwyol er ei theulu, ond fe ellid fod wedi ei hosgoi mor hawdd.

"Fe wnaeth y ddau gwmni adael y giat mewn cyflwr anniogel. Fe allai'r ddau fod wedi osgoi'r trasiedi".

Bu farw tad Karolina Golabek, Jozef naw mis wedi'r trychineb, ac mae ei mam wedi symud yn ôl i fyw i wlad Pwyl.