Cwrs 'chwyldroadol' am droseddau gyrru

Damwain car Image copyright PA

Bydd cwrs gyrru newydd yn cael ei gynnig i bobl ifanc sydd wedi eu cael yn euog o droseddau gyrru yn y gorffennol.

Mae'r cwrs dau ddiwrnod yn cael ei ddisgrifio fel un "chwyldroadol" gydag effaith damwain ar y gyrrwr a theulu'r dioddefwr yn cael ei drafod.

Yn ystod y cwrs mi fydd straeon pobl sydd wedi colli aelod o'u teulu yn cael eu clywed a bydd damwain car yn cael ei ail greu mewn ffordd realistic.

Y bwriad ydy gwneud i berson feddwl am oblygiadau damwain arnyn nhw a'r rhai eraill allai fod yn y car. Heblaw am yr effaith seicoleg bydd y cwrs hefyd yn trafod faint o ergyd ydy gwrthdrawiad ar berson yn ariannol.

'Bywydau wedi eu dinistrio'

Gwasanaeth Tân a Heddlu Gogledd Cymru sydd yn cynnig y cyrsiau ond bydd sawl asiantaeth arall yn cyfrannu.

Goryrru, alcohol a chyffuriau, ffonau symudol, gwregys a gyrru yn anghyfrifol ydy'r prif themâu yn ystod y ddau ddiwrnod am mai rhain yw'r prif resymau pam fod damweiniau yn digwydd.

Llywodraeth Cymru sydd yn ariannu'r cyrsiau ar gyfer y ddwy flynedd nesaf ac mi fyddan nhw'n digwydd mewn gorsafoedd tân ar draws gogledd Cymru.

Dywedodd Darren Wareing o Heddlu Gogledd Cymru: "Yn rhy aml, mae'r Heddlu a'r Gwasanaeth Tân ac Achub wedi gweld y trychineb ar ein ffyrdd pan mae bywydau wedi eu dinistrio, yn dilyn gwrthdrawiad ar y ffordd.

"Mae'r boen a'r marwolaethau diangen yn cyffwrdd teuluoedd, ffrindiau a chymunedau ar draws gogledd Cymru. Wrth weithio gyda'n gilydd rydyn ni yn gobeithio codi ymwybyddiaeth ac addysgu gyrwyr o oblygiadau ymddygiad gwael tu ôl yr olwyn."

Ar yr un diwrnod mae'r DVLA a GoSafe yn lansio ymgyrch diogelwch yn Abertawe ar ôl i 2,000 o bobl ifanc golli eu trwydded gyrru'r llynedd.

Ymhlith y siaradwyr bydd Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed Powys a'r gyflwynwraig BBC Sophie Morgan sydd ddim yn gallu cerdded ers iddi gael damwain car yn 2003.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.