Pleidlais diffyg hyder Undeb Rygbi yn 'drychinebus'

  • Cyhoeddwyd
roger LewisFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r helynt wedi gwneud niwed i Gymru, meddai Roger Lewis

Mae Roger Lewis, Prif Weithredwr Undeb Rygbi Cymru wedi rhybuddio y byddai pleidlais o ddiffyg hyder yn yr Undeb yn "drychinebus".

Bydd Cyfarfod Cyffredinol Arbennig o'r Undeb yn trafod y mater dydd Sul. Mae'r cyfarfod yn digwydd ar ôl i ragflaenydd Mr Lewis, David Moffet, sicrhau digon o gefnogaeth i alw cyfarfod arbennig.

Roedd Mr Moffet yn ymgyrchu i gael ei ethol i fwrdd yr Undeb, ond mae'n ansicr erbyn hyn beth yw ei fwriad.

Dywedodd cadeirydd yr undeb David Pickering ei fod yn gofyn i'r clybiau beidio ag ildio "i bobl ddireidus."

'Trychineb rygbi Cymru'

Wrth ymateb i'r bleidlais o ddiffyg hyder dywedodd Roger Lewis: "Petai hynny yn digwydd - dwi ddim yn meddwl y bydd e'n digwydd - ond byddai hynny yn drychinebus i rygbi Cymru".

Fe gyflwynodd David Moffet ddogfen maniffesto ym mis Mawrth yn amlinellu sut y gallai rygbi lleol gael mwy o arian, ar y cyd â pherthynas well a'r rhanbarthau, a chynllun newydd i ddelio â dyledion yr undeb.

Wedi hynny fe gafodd Mr Moffet ddigon o gefnogaeth - 43 clwb - i alw cyfarfod arbennig a fydd yn cael ei gynnal yn Port Talbot dydd Sul.

Mae'r 43 clwb yn awyddus i drafod naw pwnc allweddol, gan gynnwys dyledion yr undeb a strwythur y cynghreiriau. Mae'r clybiau yn feirniadol o'r ffordd mae'r undeb yn cael ei reoli, ac fe allai'r clybiau orfodi pleidlais o ddiffyg hyder.

Dywedodd Mr Lewis: "Rydym yn hyderus bydd y clybiau yn cefnogi Undeb Rygbi Cymru ddydd Sul achos mae'n gyfarfod pwysig iawn ar gyfer cael mandad gan yr aelodau."

Tystiolaeth 'anghywir a chamarweiniol'

Ond fe wnaeth Mr Lewis gyfaddef hefyd fod y mater wedi bod yn "gic yn y pen ôl" i'r undeb.

Ychwanegodd bod y BBC hefyd yn haeddu "cic yn y pen-ôl" am roi cyhoeddusrwydd i Moffett a'i gefnogwyr, yn enwedig ynglŷn â'i ddadansoddiad o faterion ariannol yr undeb.

"Yr hyn rydw i'n ei deimlo yn flin amdano yw eich bod chi yn y BBC wedi rhoi'r ocsigen i bobl ledaenu stwff amhriodol, ffeithiol anghywir heb unrhyw archwiliad newyddiadurol," meddai,

"Mae'r data ariannol sydd wedi ei gyhoeddi, sydd wedi bod yn groes dros yr wythnosau diwethaf, yn nonsens...

"Rydyn ni wedi profi hyn gyda grwpiau annibynnol ac maen nhw wedi dweud bod hwn yn anghywir, yn gamarweiniol ac yn gamddehongliad o'r wybodaeth ac yn sicr mae wedi ei gamddeall gan y bobl sy'n ei ledaenu."

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran y BBC: "Mae'r BBC yn rhoi sylw cynhwysfawr i rygbi Cymru, gan ddarparu allbwn cytbwys a diduedd ar draws ystod ein gwasanaethau i helpu i hysbysu ein cynulleidfa.

"Rydyn ni'n gwneud hyn drwy gynnwys ystod eang o safbwyntiau."

'Niweidol i rygbi Cymru'

Dywedodd Mr Lewis hefyd fod y mater wedi bod yn "niweidiol iawn i rygbi Cymru ac i Gymru", ac y gallai'r Undeb fod wedi delio a'r mater yn well.

"Mae wedi dod i'r amlwg nad yw pob un o'r clybiau yn rhannu'r un farn am y newidiadau i'r gynghrair ac mae'n rhaid i ni ddelio gyda hynny," meddai.

Ychwanegodd: "Mae hwn wedi bod yn ymgyrch sydd wedi ei drefnu gan grŵp bach, swnllyd a phersonol iawn o bobl sydd wedi llwyddo i gasglu digon o bleidleisiau i alw am gyfarfod cyffredinol.

"Bydd canlyniad yr ymgyrch yma yn amlwg ddydd Sul a bydd y canlyniad yn dangos beth yw cyflwr y gêm yng Nghymru.

"Buaswn yn dweud - rydyn ni'n parchu llais y clybiau. Rydyn ni'n parchu'r alwad am gyfarfod cyffredinol."