Gleision: erlyniad 'yn gwbl anghywir'

  • Cyhoeddwyd
pwll y gleisionFfynhonnell y llun, CPS
Disgrifiad o’r llun,
Mae MNS Mining yn gwadu pedwar cyhuddiad o ddynladdiad corfforaethol

Yn ei araith grynhoi, mae'r bargyfreithiwr sy'n cynrychioli perchnogion glofa'r Gleision wedi dweud bod yr erlyniad "yn gwbl anghywir, heb sylwedd".

Dywedodd Prashant Popat QC, sy'n cynrychioli MNS Mining Ltd, wrth Lys y Goron Abertawe:

"Mae'r gair 'trasiedi' yn aml yn cael ei gamddefnyddio. Erbyn hyn mae'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio rhywbeth sy'n ddim mwy na siom.

"Bu farw pedwar dyn cydwybodol yn y Gleision ar 15 Medi 2011. Ni allwn ond dychmygu y galar a'r golled i'w teuluoedd.

"Gall y digwyddiadau yn y pwll gael eu disgrifio yn briodol fel trasiedi."

Aeth ymlaen i ddweud bod yr erlyniad "yn gwbl anghywir, heb sylwedd. Mae'n sylfaenol ddiffygiol.

"Nid yw'r dystiolaeth yn hyd yn oed yn dechrau profi y tu hwnt i amheuaeth resymol ei fod ef (Mr Fyfield) wedi methu yn ei ddyletswydd o ofal, heb sôn am ddangos esgeulustod dybryd.

"Nid yw camgymeriadau, hyd yn oed camgymeriadau difrifol iawn, yn ddigon i brofi esgeulustod dybryd.

"Os ydych yn dod i'r casgliad nad oedd Mr Fyfield yn euog, yna ni all y cwmni yr wyf i yn ei chynrychioli fod yn euog."

Mae MNS Mining yn gwadu pedwar cyhuddiad o ddynladdiad corfforaethol, wedi i David Powell, 50 oed, Charles Breslin, 62, Philip Hill, 44, a Garry Jenkins, 39, farw yn y Gleision ym mis Medi 2011.

Mae Malcolm Fyfield yn gwadu pedwar cyhuddiad o ddynladdiad.

Mae'r achos yn parhau.