Tân yn difrodi tri chartref yn y Beddau

  • Cyhoeddwyd

Mae ymchwiliad ar y gweill ar ôl i dri chartref gael eu difrodi mewn tân yn Rhondda Cynon Taf.

Cafodd criwiau tân eu galw i Manor Chase yn y Beddau tua 12:16pm ddydd Gwener.

Treuliodd diffoddwyr o Bontypridd, Caerffili, Gilfach Goch a Thonypandy tua awr yn dod â'r tân o dan reolaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru na chafodd unrhyw un ei anafu.