Prifysgol Aberystwyth: Streic yn bosibl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Byddai angen pleidlais arall i gytuno ar gamau ffurfiol cyn y gellid cynnal streic

Mae staff ym Mhrifysgol Aberystwyth yn barod i fynd ar streic ar ddiwrnod cyntaf y tymor newydd i brotestio yn erbyn newidiadau i bensiynau, medd penaethiaid undeb.

Pleidleisiodd aelodau o blaid oherwydd pryderon y byddai cynllun newydd yn arwain at weithwyr cyflog isel fod yn sylweddol waeth eu byd.

Byddai angen pleidlais arall i gytuno ar gamau ffurfiol cyn y gellid cynnal streic posibl ar 22 Medi.

Gofynnwyd i Brifysgol Aberystwyth am ymateb.

Aelodau o Unite, Unsain, Undeb y Prifysgolion a'r Colegau (UCU) a Prospect sydd wedi cefnogi gweithredu.

'Nid ydym yn synnu'

Dywedodd trefnydd rhanbarthol Unsain, Simon Dunn: "Nid ydym yn synnu at ganlyniadau y bleidlais.

"Mae'n cadarnhau'r hyn yr ydym eisoes wedi bod yn dweud wrth y brifysgol - nad yw ein haelodau yn barod i orwedd a derbyn y cynigion hyn.

"Mae gweithredu diwydiannol bob amser yn ddewis olaf, ond mae cynigion y brifysgol yn condemnio gweithwyr i bensiwn tlawd.

"Mae rhai o'r gweithwyr cyflog is yn mynd i golli miloedd o bunnoedd y flwyddyn yn ystod ymddeoliad o ganlyniad i'r cynlluniau hyn.

"Mae'n ymddangos fod cyngor y brifysgol yn cerdded tuag at y penderfyniad hwn yn eu cwsg."

Bydd unrhyw streic ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd newydd angen pleidlais arall cyn y gall fynd yn ei flaen.

Dywedodd Martin Wilding o Gangen UCU Aberystwyth: "Rydym yn erfyn ar gyngor y brifysgol i ailystyried yn eu cyfarfod yr wythnos nesaf a phleidleisio yn erbyn y cynlluniau.

"Mae'r cynigion pensiwn yn annheg - mae mor syml â hynny".