Gorymdaith Gŵyl Ifan yng Nghaerdydd dan fygythiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu nifer o ddawnswyr ar y stryd yng nghanol Caerdydd fore Sadwrn

Mae trefnwyr Gŵyl Ifan yn dweud bod yr orymdaith drwy strydoedd Caerdydd sydd yn rhan o'r ŵyl o dan fygythiad eleni oherwydd costau.

Gŵyl dawnsio gwerin sydd yn cael ei chynnal yn flynyddol yng Nghaerdydd yw Gŵyl Ifan ac mae'n denu grwpiau dawnsio o Gymru a gwledydd eraill.

Mae'r ŵyl wedi bodoli am 38 mlynedd a'r orymdaith wedi bod yn rhan ohoni am dros 30 o flynyddoedd.

Dywedodd Dai James, aelod o'r is-bwyllgor sydd yn trefnu Gŵyl Ifan, mai'r orymdaith yw "un o uchafbwyntiau" y digwyddiad.

Dywedodd nad oedd trefnwyr yr ŵyl wedi gorfod talu i gau'r strydoedd er mwyn gorymdeithio yn y gorffennol ond eleni roedd Cyngor Dinas Caerdydd yn codi tâl o tua £1,400 arnynt.

"Mae'n siom," meddai. "Mae'r orymdaith yn gorfodi pobl i sylweddoli bod dawnswyr gwerin Cymru yn bodoli ac mae pobl yn dweud bod e'n grêt.

"Mae'n drist ein bod ni'n gorfod newid ein cynlluniau ond dwi ddim yn gweld gobaith o bethau'n newid.

"Rydyn ni'n grŵp bach a 'dyw'r fath yna o arian ddim gyda ni."

Ffynhonnell y llun, Cwmni Dawns Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r orymdaith flynyddol yn gorffen ger Neuadd Ddinas Caerdydd

Mae grwpiau o wledydd eraill hefyd yn cymryd rhan a dywedodd Mr James bod hynny'n elwa economi'r ddinas gan eu bod yn defnyddio gwestai lleol and yn siopa yn y ddinas.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Dinas Caerdydd: "Mae'r taliadau a ddyfynnir yn adlewyrchu'r gost i'r Cyngor o gau'r ffordd gan gynnwys darparu stiwardiaid i sicrhau diogelwch y cyhoedd a'r rhai sy'n cymryd rhan yn y digwyddiad ar hyd y llwybr a ddewisir.

"Mae nifer o ardaloedd o fewn y ddinas lle y gallai'r orymdaith cael ei chynnal yn ddi-dâl ac rydym yn hapus i drafod hyn, fodd bynnag, yr ydym yn gweithredu mewn hinsawdd ariannol anodd a lle mae costau yn cael eu codi, mae'n bwysig bod y rhain yn cael eu hadennill."

Yn ôl Mr James hyd yn oed os na fydd yr orymdaith yn digwydd bydd y dawnswyr dal yn cwrdd o flaen Neuadd y Ddinas i godi'r Pawl Haf.

Bu nifer o ddawnswyr ar y stryd yng nghysgod Castell Caerdydd fore Sadwrn.

Bydd y dawnswyr yn perfformio mewn gwahanol leoliadau dros y ddinas tan 16:00 cyn dod at ei gilydd i ddawnsio o flaen llyfrgell newydd y ddinas am 16:30.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol