Bachwch eich byntin

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hi'n ddiwrnod o hwyl yn Llanarthne

Mae cystadleuaeth newydd yn cychwyn er mwyn annog cymunedau lleol i addurno eu strydoedd gyda lliwiau'r urdd a hynny ar gyfer wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol.

'Hafan Harddaf Sir Gâr' yw'r enw gyda'r ennillwyr yn cael eu cyhoeddi yn y brifwyl, ac fe gafodd syniadau eu trafod yn yr Ardd Fotaneg yn Llanarthne ddydd Sadwrn.

Heblaw am y gweithdy daeth cyfle i'r trigolion lleol gael cip ar y Goron a'r Gadair ar gyfer Eisteddfod Sir Gar. Cafodd y goron a'r gadair eu harddangos am y tro cyntaf nos Iau.

Fe wnaeth Sulwyn Thomas yn gorffen ei daith 'Stondin Sulwyn' o amgylch Sir Gâr yn yr Ardd Fotaneg hefyd.

Mae'r cyflwynydd wedi bod yn ymweld a rhai o'r marchnadoedd lleol er mwyn tynnu sylw at yr Eisteddfod sydd yn digwydd ar Barc Arfordirol y Mileniwm, Llanelli, o 1-9 Awst.

Ffynhonnell y llun, Cyngor Sir Gar
Disgrifiad o’r llun,
Gorffennodd Sulwyn Thomas ei daith o gwmpas y Sir yn yr Ardd Fotaneg

Yn ôl y Cynghorydd Keith Davies, sef yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol mae'r digwyddiad yn gyfle i ddiolch i bobl leol am godi arian ar gyfer yr eisteddfod.

"Nod y diwrnod yw dathlu ynghyd â diolch i gymunedau'r sir am eu gwaith diflino a'u hymrwymiad wrth godi arian tuag at yr apêl leol, ac estyn cymorth i bob cymdogaeth o ran dal ati â'r gwaith da yn ystod y misoedd cyn yr Eisteddfod Genedlaethol."

Mae trigolion wedi codi £387,000 mewn 16 mis ar gyfer yr eisteddfod ddechrau Awst. Mae hyn bron i £70,000 yn fwy na'r targed gwreiddiol ac mae'r arian yn dal i gael ei gasglu.