Cyn Ysgrifennydd Cymru yn galw am lai o Aelodau Seneddol

  • Cyhoeddwyd
Y Senedd yn LlundainFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae gan Gymru 40 AS ar hyn o bryd

Mae cyn Ysgrifennydd Cymru wedi dweud y dylai bod llai o Aelodau Seneddol o Gymru gan fod gan Lywodraeth Cymru ragor o bwerau.

Dywedodd Cheryl Gillan y dylai Llywodraeth San Steffan ddilyn esiampl yr Alban - fe leihaodd nifer yr ASau o 72 i 59 yn rhan o ddatganoli yno yn 1999.

Mae gan Gymru 40 AS ar hyn o bryd.

Gan fod Aelodau Cynulliad etholaethol a rhanbarthol yng Nghymru, meddai Ms Gillan, mae gan bob etholaeth yng Nghymru ddau berson a hanner yn gwneud swydd un AS yn Lloegr.

Ffynhonnell y llun, PA

Fe ddywedodd yr AS Ceidwadol fod gan etholaeth Arfon lai na 40,000 o bleidleiswyr ond bod gan ei sedd hi yn Swydd Buckingham fwy na 72,000.

"Mae'n dasg heriol, ond fe lwyddodd y llywodraeth Lafur ddiwethaf pan aeth y pwerau i'r Alban, a dwi'n meddwl - gan fod y pwerau wedi mynd i Gymru - fod rhaid i ni ddelio â hyn yng Nghymru neu mae gennych chi wahaniaeth mawr yn nhermau cost i'r trethdalwr a lefel y gynrychiolaeth," meddai.

Fe wnaeth y Democratiaid Rhyddfrydol roi feto ar gynlluniau'r Ceidwadwyr i leihau niferoedd ASau er mwyn gwneud yn siwr bod pob un yn cynrychioli oddeutu'r un faint o bobl.