Gwasanaeth yn gymorth i ofalwyr

  • Cyhoeddwyd
mark drakeford

Mae Mark Drakeford, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, wedi lansio gwasanaeth gwybodaeth ac allgymorth newydd i ofalwyr.

Bydd y gwasanaeth yn helpu rhai o'r oddeutu 370,000 o ofalwyr teulu di-dâl yng Nghymru sy'n gofalu am deulu a ffrindiau sy'n sâl, eiddil neu anabl bob awr, bob dydd neu bob wythnos.

Mae'r Athro Drakeford yn agor Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr Sir Gaerfyrddin yn ystod yr Wythnos Gofalwyr, gyda'r nod o gyrraedd y miloedd o deuluoedd sy'n methu gwasanaethau a chymorth ar hyn o bryd.

Bydd yn cael ei redeg gan Gofal Croesffyrdd Sir Gâr.

'Gwaith rhagorol'

Fe ddywedodd yr Athro Drakeford: "Mae'n wych gallu lansio'r gwasanaeth newydd hwn yn Llanelli heddiw. Mae gan Croesffyrdd Sir Gâr enw da am waith lleol rhagorol yn cefnogi gofalwyr teulu di-dâl ar draws Sir Gâr.

"Rwy'n siŵr y bydd y gwasanaeth newydd hwn yn gwella'r wybodaeth, y cyngor a'r cymorth sydd ar gael i ofalwyr ar draws y sir.

"Mae'n hanfodol bod pobl yn ymwybodol bod y gwasanaethau hanfodol hyn ar gael ac rwy'n annog gofalwyr teulu ar draws Sir Gâr i ddod i weld pa gymorth sydd ar gael iddyn nhw'n lleol."

Yr amcangyfrif yw bod mwy na 370,000 o ofalwyr yng Nghymru, gyda 90,000 ohonynt yn gofal am deulu a ffrindiau am o leiaf 50 awr yr wythnos.

Am ddim

Mae rhwng 70% a 95% o'r gofal a ddarperir i bobl mewn cymunedau ledled Cymru yn cael ei roi am ddim gan deulu a ffrindiau.

Dywedodd Simon Hatch, cyfarwyddwr yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr ar gyfer Cymru: "Mae gofalwyr yn gwneud gwaith gwych a hebddyn nhw, byddai gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ar chwâl.

"Mae 90,000 o bobl yn darparu gofal di-dâl am dros 50 awr yr wythnos ar draws y wlad, felly bydd y gwasanaeth newydd hwn yn Sir Gâr yn rhoi help a chymorth y mae mawr ei angen."