Cyngor wedi taflu rhoddion beddi

Cyhoeddwyd

Mae teuluoedd o Dorfaen sydd wedi dioddef profedigaeth yn ddig gyda'r cyngor ar ôl i roddion gafodd eu rhoi ar feddau eu plant gael eu taflu i ffwrdd.

Dros y pythefnos diwethaf mae nifer o eitemau sydd ar y rhestr o rai wedi eu gwahardd wedi cael eu symud wrth i'r cyngor fynd ati i gadw at y rheolau.

Mae rhai rheini'n dweud nad oes cysondeb o ran pa bethau sy'n cael eu cymryd, ac maen nhw'n dadlau nad oedd aid i'r cyngor eu taflu.

Pan aeth Rachel Jones o Thornhill i ymweld â bedd ei merch, Libby fe wnaeth hi ddarganfod fod y goleuadau solar oedd yno bellach wedi mynd.

"Mae wedi achosi loes fawr oherwydd mae ei hefaill a fy mhlant eraill yn dod lawr yma'n aml er mwyn rhoi pethau iddi, ac yna mae'n rhaid i ni esbonio iddyn nhw fod y pethau yno ar goll ac wedi cael eu cymryd i ffwrdd," meddai.

Un arall gafodd brofiad o'r fath oedd Gaynor Carr.

Roedd rhai o'r pethau oedd wedi cael eu gadael wrth fedd ei mab Andrew wedi mynd.

Dywedodd: "Fe ddywedais i [wrthyn nhw] 'be ydych chi'n feddwl, maen nhw wedi mynd i'r safle tirlenwi? Yn eich rheoliadau mae'n dweud, os ydych yn mynd ag unrhyw beth mae'n rhaid i chi ei gadw am 28 diwrnod er mwyn rhoi cyfle i ni ei nôl e'."

'Gor-bersonoli'

Yn ôl Cyngor Torfaen, roedd "gor-bersonoli" beddi mewn rhai mynwentydd wedi ei gwneud hi'n anodd i'w cynnal nhw, gan arwain at gwynion gan rai ymwelwyr.

Doedd hi ddim yn bosib gadael i bawb wybod am bob eitem oherwydd y nifer, ond mae'r cyngor yn dweud bod perchnogion beddi yn cael dau fis i fynd ag unrhyw eitem dydyn nhw ddim eisiau ei golli.

Dywedodd y cynghorydd sydd yn gyfrifol am y mynwentydd, John Cunningham: "Er ein bod ni wedi gwneud ymdrechion sylweddol i adael i bobl wybod am ein cynlluniau, rydym yn ymddiheuro os yw gweithredu'r rheolau yn y modd yma wedi achosi loes i deuluoedd."

Ond mae'r cynghorydd dros St Dials, Elizabeth Haynes yn dweud bod "anghysondebau difrifol" wedi bod a bod angen i'r cyngor egluro'r sefyllfa'n well.