15 mlynedd o ddatganoli

  • Cyhoeddwyd
Datganoli 15

Dros gydol yr wythnos mae Cymru Fyw wedi bod yn edrych nôl ar 15 mlynedd o ddatganoli.

  • Gohebydd iechyd BBC Cymru Owain Clarke a ddechreuodd yr wythnos, drwy ystyried pa bethau sydd wedi cael eu gwneud yn dda, a pha bethau sydd ddim wedi gweithio ers i'r cyfrifoldeb gael ei drosglwyddo i Fae Caerdydd yn 1999.
  • Ond faint o bobl sydd hyn yn oed yn gwybod mai Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am y system iechyd yma? Llai na hanner, yn ôl arolwg barn gafod ei gomisiynu'n arbennig ar gyfer yr achlysur.
  • Tro Ellis Roberts oedd hi i ddadansoddi ddydd Mawrth wrth iddo edrych ar economi'r wlad. Maes lle maen anodd i neb brofi mai nhw sy'n gyfrifol am y llwyddiannau, nac mai nad nhw sy'n gyfrifol am y methiannau.
  • Yr amgylchedd oedd dan y chwyddwydr ddydd Mercher, gydag ein gohebydd amgylchedd Iolo ap Dafydd yn esbonio sut mae'r byd o'n cwmpas wedi cael ei effeithio gan benderfyniadau yng Nghaerdydd.
  • Yn ôl i'r dosbarth ddydd Iau wrth i Arwyn Jonesroi marciau i'r system addysg. Mae'n un o'r meysydd sy'n achosi cur pen i Lywodraeth Cymru ddigon aml, efallai y byddwch yn deall y pwnc yn well ar ôl darllen yr erthygl.
  • Dydd Gwener, tro Huw Thomas oedd hi i ddilyn yr hynt a'r helynt o fewn y byd celfyddydau ers i Gymru ddechrau ar y daith o hunain lywodraeth.
  • Cafodd arolwg barn arall ei gyhoeddi hefyd, oedd yn awgrymu bod y Blaid Lafur am ei chael hi'n anodd sicrhau mwyafrif ym mhumed etholiad y Cynulliad, yn 2016. Roedd hefyd yn rhagweld y byddai Ukip yn ennill seddi am y tro cyntaf.
  • Ond cyn neidio i gasgliadau mae'n bwysig pwyllo ac ystyried y mater yn ofalus. Pa mor ddibynadwy yw data o'r fath? Beth yw'r patrwm tymor hir? Diolch byth fod Vaughan Roderick yn bresennol i'n rhoi ni ar ben ffordd.
  • Os ydych yn meddwl eich bod bellach yn gwybod bob dim, neu'n gwybod bob dim beth bynnag, beth am i chi brofi eich gwybodaeth yn erbyn cwis datganoli Cymru Fyw? Does neb wedi honni cael bob un yn iawn eto, ai chi fydd y cyntaf?

A dyna'r 15 mlynedd gyntaf o hanes y Cynulliad a Llywodraeth Cymru yn fras. Dilynwch hanes y 15 mlynedd nesaf ar Cymru Fyw.