Parcio ar y Sul: Gwrthwynebu talu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation

Daeth nifer o drigolion i gyfarfod cyhoeddus yng Nghaerfyrddin nos Wener i feirniadu cynllun Cyngor Sir Gâr i gynyddu tal parcio yn y dref.

Fel rhan o fesurau i arbed arian, mae'r awdurdod wedi cyhoeddi eu bwriad i godi tal am barcio ar ddydd Sul, ac ymestyn y cyfnod pan mae'n rhaid talu am barcio tan 21:00 bob nos ym mhrif faes parcio'r dref.

Mae masnachwyr Caerfyrddin wedi dweud y bydd y taliadau newydd yn niweidio busnesau llai, ac mae eraill wedi disgrifio cyflwyno tal ar y Sul fel "treth ar grefydd".

Ar hyn o bryd mae'r cynllun yn destun ymgynghoriad cyhoeddus.

Cynlluniau tebyg

Nid dyma'r tro cyntaf i'r mater godi yn y dref. Cafwyd tro pedol ar benderfyniad tebyg yn 2010 wedi i ddeiseb ag arni 3,000 o enwau gael ei chyflwyno i'r cyngor yn gwrthwynebu cyflwyno codi tal parcio ar y Sul.

Ail-gyflwynwyd cynllun tebyg yn Chwefror 2013, ond unwaith eto ni chafodd y cynllun ei fabwysiadu er i'r cyngor ddweud ar y pryd y gallai godi £56,000 o bunnau i goffrau'r awdurdod.

Ar ddiwedd y cyfarfod nos Wener, daeth galwad ar bobl sy'n gwrthwynebu'r cynllun i leisio'u barn drwy ysgrifennu ar Gyngor Sir Gâr erbyn dydd Llun, pan fydd y cyfnod ymgynghori'n dod i ben.

Straeon perthnasol