Carchar Abertawe yw'r mwya' gorlawn'

Prison cell
Image caption Dywedodd Nick Hardwick bod y sefyllfa yn 'ddifrifol iawn'

Mae'r prif arolygydd carchardai wedi beirniadu cyflwr carchardai Cymru a Lloegr wedi i ddwsinau o garchardai llawn gael gorchymyn i dderbyn mwy o garcharorion.

Dywedodd Nick Hardwick mai "methiannau gwleidyddol a pholisi" oedd yn gyfrifol am orlenwi peryglus nifer o garchardai cyhoeddus.

Mae bob carchar ond chwech sydd wedi cael gorchymyn i dderbyn mwy yn llawn neu'n orlawn. Mae llefydd ychwanegol mewn carchardai preifat wedi cael eu prynu ers mis Mai.

Ar y rhestr o garchardai sydd fwyaf llawn, Abertawe sydd ar y brig gyda Chaerdydd yn nawfed. Mae carchar Altcourse yn Lerpwl, sy'n dal nifer o garcharorion o ogledd Cymru, hefyd yn yr ugain uchaf.

Dywedodd Mr Hardwick wrth y BBC: "Mae'r sefyllfa yn ddifrifol dros ben ac rwy'n bryderus iawn.

"Mae hwn yn fethiant gwleidyddol a pholisi - nid bai'r staff yw hyn."

Roedd yr Ysgrifennydd Cyfiawnder Chris Grayling yn anghytuno gyda Mr Hardwick, gan fynnu bod 1,000 o lefydd gwag mewn carchardai ac mae wedi addo 2,000 yn fwy erbyn Ebrill nesaf.

Ychwanegodd bod y mesurau newydd er mwyn paratoi am gynnydd posib yn nifer y carcharorion dros yr haf.

"Rwy'n camau rhag ofn er mwyn sicrhau ein bod yn gallu ymestyn i gwrdd â'r galw," meddai.

Dywedodd llefarydd Llafur ar gyfiawnder Sadiq Khan: "Pan mae prif arolygydd y carchardai'n rhybuddio am rhywbeth fel hyn fe ddylai bawb dalu sylw.

"Mae'r syniad bod carchardai'n gallu adfer troseddwyr fel na fyddan nhw'n troseddu eto mewn amgylchiadau fel hyn yn jôc."

Carchardai mwyaf gorlawn Cymru a Lloegr, Mai 2014
Carchar Llefydd arferol Poblogaeth ar hyn o bryd Poblogaeth fel % o lefydd gwag
1 ABERTAWE 242 446 184%
2 Lincoln 403 692 172%
3 Preston 421 718 171%
4 Leicester 214 363 170%
5 Caerwysg 318 538 169%
6 Wandsworth 943 1597 169%
7 Kennet 175 272 155%
8 Bedford 322 487 151%
9 CAERDYDD 539 807 150%
10 Doncaster 738 1108 150%
11 Nottingham 723 1086 150%
12 Durham 591 880 149%
13 Thameside 600 892 149%
14 Bryste 407 604 148%
15 Leeds 826 1190 144%
16 Pentonville 915 1313 143%
17 ALTCOURSE 794 1129 142%
18 Brixton 530 748 141%
19 Winchester 499 683 137%
20 Hull 552 748 136%

Straeon perthnasol