Carchar Abertawe yw'r mwya' gorlawn'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Nick Hardwick bod y sefyllfa yn 'ddifrifol iawn'

Mae'r prif arolygydd carchardai wedi beirniadu cyflwr carchardai Cymru a Lloegr wedi i ddwsinau o garchardai llawn gael gorchymyn i dderbyn mwy o garcharorion.

Dywedodd Nick Hardwick mai "methiannau gwleidyddol a pholisi" oedd yn gyfrifol am orlenwi peryglus nifer o garchardai cyhoeddus.

Mae bob carchar ond chwech sydd wedi cael gorchymyn i dderbyn mwy yn llawn neu'n orlawn. Mae llefydd ychwanegol mewn carchardai preifat wedi cael eu prynu ers mis Mai.

Ar y rhestr o garchardai sydd fwyaf llawn, Abertawe sydd ar y brig gyda Chaerdydd yn nawfed. Mae carchar Altcourse yn Lerpwl, sy'n dal nifer o garcharorion o ogledd Cymru, hefyd yn yr ugain uchaf.

Dywedodd Mr Hardwick wrth y BBC: "Mae'r sefyllfa yn ddifrifol dros ben ac rwy'n bryderus iawn.

"Mae hwn yn fethiant gwleidyddol a pholisi - nid bai'r staff yw hyn."

Roedd yr Ysgrifennydd Cyfiawnder Chris Grayling yn anghytuno gyda Mr Hardwick, gan fynnu bod 1,000 o lefydd gwag mewn carchardai ac mae wedi addo 2,000 yn fwy erbyn Ebrill nesaf.

Ychwanegodd bod y mesurau newydd er mwyn paratoi am gynnydd posib yn nifer y carcharorion dros yr haf.

"Rwy'n camau rhag ofn er mwyn sicrhau ein bod yn gallu ymestyn i gwrdd â'r galw," meddai.

Dywedodd llefarydd Llafur ar gyfiawnder Sadiq Khan: "Pan mae prif arolygydd y carchardai'n rhybuddio am rhywbeth fel hyn fe ddylai bawb dalu sylw.

"Mae'r syniad bod carchardai'n gallu adfer troseddwyr fel na fyddan nhw'n troseddu eto mewn amgylchiadau fel hyn yn jôc."

Straeon perthnasol