De Affrica 38-16 Cymru

  • Cyhoeddwyd
Sgoriodd Bryan Habana ddau gais
Disgrifiad o’r llun,
Sgoriodd Bryan Habana ddau gais

Cyn y gêm brawf yma doedd Cymru erioed wedi curo De Affrica ar eu tomen eu hunain.

Mae'r ffaith anffodus yna yn dal yn wir, ac mae'r bwlch rhwng y ddau dîm yn ymddangos yn fwy nag ers tro.

Daeth cyfle gwych i Gymru wedi llai na munud a hanner, ond wedi i Liam Williams fylchu doedd ei bas i Alex Cuthbert ddim yn ddigon da ac fe aeth y bêl i'r llawr.

Aeth Cymru ar y blaen funud yn ddiweddarach, ond dim ond tri phwynt ddaeth o gôl adlam Dan Biggar ac roedd y camgymeriad cynharach yn un costus.

De Affrica gafodd y cais cyntaf o fewn dim wrth i Bryan Habana ymateb yn gynt na neb i'r gic ymlaen a thirio. Gyda'r trosiad roedd hi'n 7-3 i'r tîm cartref.

Fe aeth pethau'n waeth wedi 12 munud pan welodd Jamie Roberts gerdyn melyn am drosedd yng nghanol cae, ac yn ystod y deng munud y bu'n absennol roedd De Affrica'n glinigol.

Yr wythwr Vermeulen oedd y cyntaf i groesi wedi 16 munud, a gyda throsiad arall roedd hi'n 14-3 yn sydyn.

Fe allai hi wedi bod yn waeth, ond fe ychwanegodd Biggar gol adlam arall i gau'r bwlch rhyw fymryn.

Ond o fewn eiliadau i hynny fe groesodd Habana eto yn y gornel i fanteisio ar y bwlch enfawr adawyd gan Roberts. Gyda throsiad arall perffaith o'r ystlys gan Steyn roedd hi'n 21-6 gyda thri chwarter y gêm yn weddill.

Fe gafodd Cymru gyfleoedd, ond yn methu manteisio a dyna oedd y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm yn yr hanner cyntaf a chyn yr egwyl fe aeth seren y gêm Willie LeRoux drosodd am bedwerydd cais i'r Springboks.

Gyda chic gywir arall gan Steyn, roedd hi'n 28-9 ar yr egwyl - wedi gôl gosb gan Biggar - gan adael tasg amhosib i'r Cymry.

Doedd dim gwelliant wedi'r egwyl - yn wir roedd De Affrica'n mynd o nerth i nerth. Wedi tri phwynt arall o droed Steyn fe groesodd Cornal Hendricks yn y gornel am bumed cais, a gyda throed Steyn yn berffaith roedd hi'n 38-9.

Pan ddaeth Gareth Davies i'r maes fel eilydd fe ddaeth ei gyflymder â chyfle prin am gais i Gymru. Ond wedi iddo guro'r rhan fwyaf o amddiffyn y tîm cartref fe basiodd i Biggar.

Roedd hi'n bas syml i Biggar yn ôl at Davies i fynd o dan y pyst, ond ddaeth hi ddim a gwastraffwyd y cyfle.

Mae 'cais cysur' yn derm rhyfedd - fe groesodd Alex Cuthbert gydag 11 munud yn weddill gyda chais unigol gwych, ond doedd hynny'n fawr o gysur i'r Cymry. Hyd yn oed gyda'r trosiad roedd De Affrica'n dal ar y blaen o 38-16.

Mater o hunanbarch oedd atal pwyntiau pellach gan De Affrica cyn y diwedd, ond er iddyn nhw lwyddo i wneud hynny roedd yn brynhawn poenus dros ben i Gymru yn Durban.

Bydd angen i Warren Gatland weithio'n galed gyda'i dîm cyn yr ail brawf ymhen wythnos.