Undeb yn goroesi cynnig o ddiffyg hyder

  • Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Iwan Griffiths

Mae bwrdd Undeb Rygbi Cymru wedi goroesi pleidlais o ddiffyg hyder o fwyafrif llethol mewn cyfarfod cyffredinol arbennig brynhawn Sul.

Wedi pedair awr o drafod, dim ond pedwar cynrychiolydd o'r clybiau a bleidleisiodd yn erbyn y gyfundrefn bresennol. Fe wnaeth 462 bleidleisio yn erbyn y cynnig o ddiffyg hyder.

Pan gafodd y cynnig o ddiffyg hyder ei wneud, dywedodd prif weithredwr Undeb Rygbi Cymru, Roger Lewis, y byddai'n "drychineb" i rygbi Cymru pe bai'n llwyddo.

Cafodd y cyfarfod ei alw wedi i ragflaenydd Mr Lewis, David Moffett, lwyddo i gael cefnogaeth y 43 clwb angenrheidiol i orfodi'r fath gyfarfod.

Hwn oedd Cyfarfod Cyffredinol Arbennig cyntaf yr undeb ers 2007.

Fe gyflwynodd David Moffett ddogfen faniffesto ym mis Mawrth yn amlinellu sut y gallai rygbi lleol gael mwy o arian, ar y cyd â pherthynas well a'r rhanbarthau, a chynllun newydd i ddelio â dyledion yr undeb.

Cyn y cyfarfod, ychwanegodd Roger Lewis fod y mater wedi bod yn "niweidiol iawn i rygbi Cymru ac i Gymru", ac y gallai'r Undeb fod wedi delio a'r mater yn well.

"Mae wedi dod i'r amlwg nad yw pob un o'r clybiau yn rhannu'r un farn am y newidiadau i'r gynghrair ac mae'n rhaid i ni ddelio gyda hynny," meddai.

Ychwanegodd: "Mae hwn wedi bod yn ymgyrch sydd wedi ei drefnu gan grŵp bach, swnllyd a phersonol iawn o bobl sydd wedi llwyddo i gasglu digon o bleidleisiau i alw am gyfarfod cyffredinol.

"Buaswn yn dweud - rydyn ni'n parchu llais y clybiau. Rydyn ni'n parchu'r alwad am gyfarfod cyffredinol."