Ymosod ar heddlu: Arestio tri

  • Cyhoeddwyd

Wedi ymosodiad ar dri aelod o'r heddlu ym Mrynmawr yn oriau mân y bore 'ma, mae tri pherson wedi eu harestio.

Fe gafodd y swyddogion eu galw i Sgwâr y Farchnad yn y dref wedi adroddiadau o ladrad yn yr ardal.

Wrth iddyn nhw ymchwilio, fe ymyrrodd rhagor o bobl, gan achosi i'r digwyddiad droi'n "anhrefn".

Fe gafodd y swyddogion - dwy ddynes ac un dyn - driniaeth yn ysbyty Nevill Hall, ond mae nhw wedi gadael yr ysbyty erbyn hyn.

Nawr, mae tri pherson lleol - dau ddyn 28 a 23 oed a dynes 23 oed - wedi eu harestio dan amheuaeth o ymosod a chreu anhrefn treisgar.

Mae'r tri'n cael eu cadw yn y ddalfa wrth i ymchwiliadau barhau.

Yn ogystal, mae un dyn arall yn y ddalfa dan amheuaeth o geisio lladrata.

Gall unrhywun welodd y digwyddiad gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 neu drwy ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111 gan nodi'r cyfeirnod 23 16/06/14.