Harry Gurung 'yn sâl' wrth yr olwyn cyn damwain

Cyhoeddwyd

Mae milwr Gurka wedi dweud iddo gael poenau yn ei stumog ac iddo ddechrau tagu cyn damwain car wnaeth achosi i gwpl farw.

Mae Harry Gurung, 45 oed yn dweud fod hyn wedi achosi i'w car daro gyda char David a Mary Marshall.

Mi oedd y milwr yn trio eu pasio ar y ffordd yr A40 rhwng Rhaglan a'r Fenni ym mis Gorffennaf y llynedd.

Bu farw Mr Marshall, oedd yn 79, yn syth wrth i'r car daro coeden.

Mi wnaeth ei wraig, 73 oed, farw pedwar diwrnod wedyn.

Dywedodd Mr Gurung wrth yr heddlu: "Nes i roi arwydd ac wrth i fi eu pasio nes i ddechrau tagu. O'n i yn trio parhau i edrych ar y ffordd a nes i deimlo cramp yn fy stumog.

"Nes i gadw fy llaw dde ar yr olwyn a fy llaw chwith ar fy stumog. O'n i yn trio fy ngore glas i reoli'r cerbyd. Dyna'r atgof diwethaf sydd gen i. Nath e i gyd ddigwydd mor gyflym."

Pasio yn gynt

Mae'r erlyniad wedi dweud fod hi'n "ddirgelwch" pam fod y ddamwain wedi digwydd am fod yr amodau gyrru yn dda.

"Mi fyddai unrhyw yrrwr cymwys neu resymol yn y sefyllfa yna wedi rhoi arwydd a goddiweddyd llawer iawn yn gynt. Am na wnaeth o, mae Mr a Mrs Marshall nawr yn farw," meddai'r erlynydd Huw Evans.

Mi oedd y cwpl ar ei ffordd nol o farbeciw oedd yn cael ei gynnal gan yr Eglwys yn Llangatwg pan ddigwyddodd y ddamwain.

Yn ystod y diwrnod mi gafodd tystiolaeth ei gyflwyno oedd o yn awgrymu bod Mr Gurung yn teithio ar gyflymder o rhwng 69-78 mya.

Mae Mr Gurung yn gwadu dau gyhuddiad o achosi marwolaeth trwy yrru yn beryglus a dau gyhuddiad o achosi marwolaeth trwy yrru yn anghyfrifol.