BBC Cymru Fyw

Harry Gurung 'yn sâl' wrth yr olwyn cyn damwain

Published

Mae milwr Gurka wedi dweud iddo gael poenau yn ei stumog ac iddo ddechrau tagu cyn damwain car wnaeth achosi i gwpl farw.

Mae Harry Gurung, 45 oed yn dweud fod hyn wedi achosi i'w car daro gyda char David a Mary Marshall.

Mi oedd y milwr yn trio eu pasio ar y ffordd yr A40 rhwng Rhaglan a'r Fenni ym mis Gorffennaf y llynedd.

Bu farw Mr Marshall, oedd yn 79, yn syth wrth i'r car daro coeden.

Mi wnaeth ei wraig, 73 oed, farw pedwar diwrnod wedyn.

Dywedodd Mr Gurung wrth yr heddlu: "Nes i roi arwydd ac wrth i fi eu pasio nes i ddechrau tagu. O'n i yn trio parhau i edrych ar y ffordd a nes i deimlo cramp yn fy stumog.

"Nes i gadw fy llaw dde ar yr olwyn a fy llaw chwith ar fy stumog. O'n i yn trio fy ngore glas i reoli'r cerbyd. Dyna'r atgof diwethaf sydd gen i. Nath e i gyd ddigwydd mor gyflym."

Pasio yn gynt

Mae'r erlyniad wedi dweud fod hi'n "ddirgelwch" pam fod y ddamwain wedi digwydd am fod yr amodau gyrru yn dda.

"Mi fyddai unrhyw yrrwr cymwys neu resymol yn y sefyllfa yna wedi rhoi arwydd a goddiweddyd llawer iawn yn gynt. Am na wnaeth o, mae Mr a Mrs Marshall nawr yn farw," meddai'r erlynydd Huw Evans.

Mi oedd y cwpl ar ei ffordd nol o farbeciw oedd yn cael ei gynnal gan yr Eglwys yn Llangatwg pan ddigwyddodd y ddamwain.

Yn ystod y diwrnod mi gafodd tystiolaeth ei gyflwyno oedd o yn awgrymu bod Mr Gurung yn teithio ar gyflymder o rhwng 69-78 mya.

Mae Mr Gurung yn gwadu dau gyhuddiad o achosi marwolaeth trwy yrru yn beryglus a dau gyhuddiad o achosi marwolaeth trwy yrru yn anghyfrifol.