Tân mewn canolfan ailgylchu ym Mhontyclun

Cyhoeddwyd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n dweud bod tân ar safle ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf dan reolaeth.

Mae oddeutu 50 o ddiffoddwyr wedi bod ar safle canolfan ailgylchu ym Mhontyclun y bore 'ma.

Fe gafodd y gwasanaethau brys eu galw i barc diwydiannol Lôn Coedcae toc cyn 4.30.

Mae chwe injan dân, pedwar tanc dŵr ac offer o'r awyr wedi bod yno.

Mae'r ffordd ynghau a'r gred yw bod hanner yr adeilad yn llawn deunydd ailgylchu.

Nawr, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ceisio penderfynu sut i gael gwared ar y deunydd sy'n weddill.

Fe fydd y Gwasanaeth Tân yno am beth amser, eto.