Cyngor wedi ymddwyn yn 'gywir' wrth godi rhent Tre-gŵyr

  • Cyhoeddwyd
Trigolion Stad Elba
Disgrifiad o’r llun,
Gall rhai trigolion weld eu costau yn cynyddu yn enfawr ers yr adolygiad

Mae Cyngor Abertawe yn mynnu iddyn nhw ymddwyn yn briodol trwy ofyn i bobl sy'n byw mewn stad yn Nhre-gŵyr i dalu mwy o rent.

Daeth cannoedd o bobl i gyfarfod cyhoeddus yn Nhre-gŵyr nos Lun, i drafod y cynllun i godi rhent tir y tai, all olygu cynnydd enfawr mewn costau.

Gall rhai sy'n byw ar stad dai Elba weld eu costau rhent tir yn codi o £50 y flwyddyn i dros £2,500.

Mae cynghorydd yr ardal am weld y cyngor llawn yn trafod y mater cyn gynted â phosib.

'Barod i drafod'

Daeth Dirprwy-arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Christine Richards, a'r aelod cabinet dros gyllid ac adnoddau, y Cynghorydd Rob Stewart i'r cyfarfod nos Lun.

Cafodd cynnig ei gytuno i drafod termau prydles gyda phobl leol, ac mae'r trigolion wedi ffurfio pwyllgor i gynnal trafodaethau.

Mae un sy'n byw ar y stad, James Gwyther, yn wynebu gweld ei bil yn cynyddu o £50 y flwyddyn i £2,434 dan y termau newydd.

Yn siarad ar BBC Radio Wales ddydd Mawrth, dywedodd: "Mae'r cyngor wedi dweud wrthym ni neithiwr eu bod yn barod i drafod, felly dyna fydd y trywydd y mae'r pwyllgor yn ei ddilyn."

'Ymddwyn yn gywir'

Dywedodd cynghorydd annibynnol Tre-gŵyr, Susan Jones, ei bod yn gobeithio y byddai'r cyngor yn trafod y mater nos Fawrth.

"Roeddwn i'n gobeithio cyflwyno mesur brys yn y cyngor gan fod y cyngor llawn yno heno," meddai. "Ond 'dw i wedi clywed bod y mesur yna, y mesur brys, wedi ei wrthod.

"Nid yw'r dirprwy lywydd yn ei weld fel mater o frys. Felly ni fydd yn mynd i'r cyngor heno."

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe: "Fel rhan o'r cytundeb prydles mae rhent y tai yn cael ei adolygu bob 25 mlynedd.

"Rydyn ni wedi asesu'r cartrefi fel rhan o'r adnewyddiad 25 mlynedd ac rydyn ni wedi rhoi gwybod i'r prydleswyr am faint sydd angen ei dalu, sydd wedi ei seilio ar werth rhent ar y farchnad agored.

"Mae hwn yn cyd-fynd gyda'n dyletswydd cyfreithiol i gael y gwerth am arian gorau a cheisio sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaethau gorau i drethdalwyr ar draws y ddinas."

Ychwanegodd y llefarydd bod cyngor annibynnol yn "cadarnhau bod y cyngor wedi ymddwyn yn gywir ac yn cytuno gyda'r brydles".