Arestio dyn 75 oed fel rhan o Ymchwiliad Pallial

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn 75 oed o ardal Wrecsam wedi cael ei arestio fel rhan o Ymchwiliad Pallial i honiadau o droseddau rhywiol hanesyddol yn erbyn plant.

Dywedodd yr Asiantaeth Droseddau Genedlaethol (NCA) bod y dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosod yn rhywiol ac o weithredoedd anweddus dybryd.

Y gred yw bod y troseddau honedig wedi digwydd rhwng 1972 a 1973, yn erbyn bachgen oedd yn 12-13 oed ar y pryd.

Honnir bod y troseddau wedi digwydd yn ardal Wrecsam.

Mae'r dyn yn cael ei holi mewn gorsaf leol.

Dyma'r 21ain person i gael ei arestio fel rhan o'r ymchwiliad.