Gleision: Barnwr yn dechrau crynhoi

  • Cyhoeddwyd
Malcolm Fyfield
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyn reolwr y pwll Malcolm Fyfield, a pherchnogion y lofa, MNS Mining Ltd yn gwadu cyhuddiadau o ddynladdiad

Mae'r barnwr yn achos y Gleision wedi dechrau crynhoi'r dystiolaeth.

Fe ddywedodd yr Ustus Wyn Williams fod dadl ffeithiol wrth wraidd yr achos, sef a oedd Malcolm Fyfield wedi edrych ar weithfeydd tu ôl i'r man lle gafodd y ffrwydradau eu gosod.

Mae Mr Fyfield, rheolwr y lofa pan ddigwyddodd y ddamwain, yn gwadu pedwar cyhuddiad o ddynladdiad. Mae'r perchnogion MNS Mining yn gwadu cyhuddiad o ddynladdiad corfforaethol.

Bu farw David Powell, 50 oed, Charles Breslin, 62, Philip Hill, 44, a Garry Jenkins, 39, ym mis Medi 2011.

'Rhaid profi diffyg gwiriadau'

Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Garry Jenkins, 39, Philip Hill, 44, David Powell, 50, a Charles Breslin, 62

Yn ôl yr Ustus Williams, roedd angen i'r erlyniad allu profi fod Mr Fyfield heb wneud y gwiriadau fel yr oedd yn honni, gan mai eu dadl yw bod y dŵr wedi bod yno am gyfnod sylweddol o amser.

Dywedodd nad oedd rhaid i Mr Fyfield brofi ei fod wedi gwneud y gwiriadau gan fod y cyfrifoldeb ar yr erlyniad i brofi nad oedd wedi gwneud hynny.

Os nad oedd hyn wedi cael ei brofi, yna byddai'n rhaid cael Mr Fyfield a MNS Mining yn ddieuog, ychwanegodd.

Dywedodd yr Ustus Williams fod pawb wnaeth dystio wedi disgrifio Mr Fyfield fel bod yn un oedd yn meddwl am faterion diogelwch a'i fod yn ofalus o ran manylion.

"Mae'n hynod berthnasol ac mae'n rhaid i chi gymryd hynny i ystyriaeth," meddai.

"Mae hynny'n gyfarwyddiad cyfreithiol. A fyddai e'n rhoi'r gorau i'r ymarfer da roedd wedi bod yn gadw ato am flynyddoedd?"

Hyd yn oed os oedd y rheithgor yn penderfynu ei fod wedi gwneud camgymeriadau, hyd yn oed rhai difrifol, ni fyddai hynny ar ben ei hun yn gyfystyr ag esgeulustod difrifol.

Byddai'n rhaid i'r esgeulustod fod yn amlwg ac yn eithriadol o wael er mwyn bodloni'r diffiniad.

Mi fydd yr Ustus Williams yn gorffen crynhoi'r dystiolaeth ddydd Iau ac mae disgwyl i'r rheithgor gael eu gyrru i ystyried y penderfyniad bryd hynny.