Athrawes oedd wedi ffugio canser ddim yn cael dysgu eto

Cyhoeddwyd

Mae athrawes wedi cael ei gwahardd rhag dysgu eto ar ôl iddi ddweud celwydd bod ganddi ganser.

Mi wnaeth Samantha Scrine, 26, gyfaddef iddi ddweud ei bod yn marw o ganser mewn gwrandawiad Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru.

Dywedodd cadeirydd y panel, Peter Williams ei bod wedi ymddwyn yn anonest ac y byddai yn risg i blant os byddai yn parhau fel athrawes.

Clywodd y panel fod Ms Scrine wedi gofyn i'w chydweithwyr yn Ysgol Gyfun Tre-gŵyr am sampl o'u DNA. Roedd hi eisiau darganfod os byddai posib i un ohonyn nhw roi mêr esgyrn iddi.

Mi oedd hi hefyd wedi rhoi rhestr o ganeuon roedd hi'n hoffi, a cherdyn credyd i'r staff er mwyn talu am ei hangladd.

Clywodd y gwrandawiad fod y gwir am gyflwr Ms Scrine wedi dod i'r amlwg wedi i staff o'r ysgol gysylltu â'i theulu.

Roedden nhw wedi dweud nad oedd hi'n dioddef o ganser ond ei bod yn dioddef o iselder.

Straeon perthnasol