Bysiau Padarn: dim cyhuddiadau yn erbyn dynes

  • Cyhoeddwyd
Padarn Bus

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau na fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd yn erbyn dynes 62 oed gafodd ei harestio fel rhan o ymchwiliad i honiadau o dwyll yng nghwmni bysiau Padarn yng Ngwynedd.

Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu fod dyn 52 oed, gafodd ei arestio'r un pryd, hefyd wedi ei ryddhau ar fechnïaeth tan mis Gorffennaf.

Ym mis Mai cafodd dau berson, gan gynnwys dynes 28 oed a dyn 44 oed, eu harestio fel rhan o'r ymchwiliad.

Cafodd y ddau eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Ar y pryd dywedodd y cwmni o Lanberis, oedd yn cyflogi dros 80 o bobl, eu bod yn gorfod cau wedi iddyn nhw golli cytundeb gyda Chyngor Gwynedd.