Pedwar wedi marw mewn damwain ar yr A44

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Damwain farwol

Mae Heddlu Dyfed Powys yn parhau i ymchwilio ar ôl i bedwar person - o'r un teulu - gael eu lladd mewn damwain ffordd ar yr A44 rhwng Llangurig a Phonterwyd ddydd Mawrth.

Cafodd y pedwar a fu farw eu henwi yn lleol. Roedd Alison Hind, 28 oed yn fam i Holly Hind, plentyn 18 mis oed, sydd yn ddifrifol wael yn yr ysbyty ar ôl y ddamwain.

Martyn Pugh, 47, oedd ewythr y plentyn bach.

Roedd John Kehoe, 72 oed, a Margaret Kehoe, 65 oed, yn rhieni yng nghyfraith i Mr Pugh.

Yn ôl yr heddlu roedd y pedwar yn hanu o ardal Llanidloes.

Roedd y gwrthdrawiad rhwng car, fan a thancer tanwydd.

Mae perthnasau wedi cael gwybod ac mae swyddogion arbenigol yr heddlu yn cynnig cymorth iddynt.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod criwiau o Aberystwyth a Llanidloes wedi eu hanfon i'r ddamwain ar ôl derbyn galwad am 3.01pm.

"Fe allwn gadarnhau fod dau ddyn a dwy ddynes wedi dioddef anafiadau angheuol yn y gwrthdrawiad, a bod plentyn benywaidd wedi ei chludo i Ysbyty Athrofaol Caerdydd mewn cyflwr difrifol," meddai llefarydd.

Mae gan y plentyn anafiadau difrifol i'w phen.

Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys wrth safle'r ddamwain

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 15 milltir o Aberystwyth, ger Eisteddfa Gurig, rhwng Llangurig (Powys) a Phonterwyd yng Ngheredigion.

Dywedodd Eluned Thomas o fferm Eisteddfa Gurig tua dwy filltir o'r ddamwain: "Daeth menyw yma i ofyn a allai hi ddefnyddio'r ffôn.

"Dywedodd hi fod tancer yn dod lan o Langurig a bod car wedi ei daro'n syth.

"Roedd gyrrwr y tancer yn dweud nad oedd yn gallu osgoi'r car. Dwi'n meddwl walle fod cerbyd arall yn rhan o'r ddamwain."

Mae'r ffordd yn agored erbyn hyn.

Mewn ymateb dywedodd Aelod Cynulliad lleol, Elin Jones, bod angen buddsoddi er mwyn gwella diogelwch yr A44. Yn ôl Ms Jones 'dyw cyflwr yr A44 ddim yn addas ar gyfer y traffig trwm sy'n defnyddio'r ffordd.

Yn siarad ar BBC Radio Cymru y bore yma dywedodd "'Dyw'r ffordd yma heb dderbyn gwelliannau ac mae angen edrych ar y ffordd yn ei chyfanrwydd."

"Mae tristwch enfawr pan mae colli bywyd yn dilyn damwain fel yma. Mae pawb yn meddwl hefyd am y ferch fach sydd yn ymladd am ei bywyd yn yr ysbyty."

Dywedodd Craig Duggan, gohebydd BBC Cymru yn y Canolbarth:

"Mae'r ffordd yn cael ei chydnabod fel un o ffyrdd perycla' Cymru. Mae'n fynyddig a throellog ac mae'n ffordd prysur iawn."