Damwain yr A44: Enwi pedwar fu farw

  • Cyhoeddwyd
Holly HindFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Holly yn yr ysbyty yn dilyn y ddamwain

Mae'r pedwar person gafodd eu lladd mewn damwain ffordd ar yr A44 rhwng Llangurig a Phonterwyd ddydd Mawrth wedi cael eu henwi.

Roedd John a Margaret Kehoe yn briod ac yn 72 a 65 oed.

Roedd Martin Pugh yn 47 oed, ac yn bartner i ferch John a Margraet, sef Lynne.

Roedd Alison Hind yn 28 oed, ac yn nith i Martyn Pugh.

Yn ôl yr heddlu roedd y pedwar yn hanu o ardal Llanidloes.

Mae babi 18 mis oed, Holly, wedi ei chludo i Ysbyty Athrofaol Caerdydd mewn cyflwr difrifol, gydag anafiadau difrifol i'w phen.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd y ddau gwpl yn byw ar stad Gwaelod-y-Bryn yn Llanidloes

3.01pm

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod criwiau o Aberystwyth a Llanidloes wedi eu hanfon i'r ddamwain ar ôl derbyn galwad am 3.01pm.

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 15 milltir o Aberystwyth, ger Eisteddfa Gurig, rhwng Llangurig (Powys) a Phonterwyd yng Ngheredigion.

Mewn ymateb dywedodd Aelod Cynulliad lleol, Elin Jones, bod angen buddsoddi er mwyn gwella diogelwch yr A44.

Yn siarad ar BBC Radio Cymru dywedodd: "Dyw'r ffordd yma heb dderbyn gwelliannau ac mae angen edrych ar y ffordd yn ei chyfanrwydd."

"Mae tristwch enfawr pan mae colli bywyd yn dilyn damwain fel yma. Mae pawb yn meddwl hefyd am y ferch fach sydd yn ymladd am ei bywyd yn yr ysbyty."

Dywedodd Craig Duggan, gohebydd BBC Cymru yn y Canolbarth:

"Mae'r ffordd yn cael ei chydnabod fel un o ffyrdd perycla' Cymru. Mae'n fynyddig a throellog ac mae'n ffordd prysur iawn."

Disgrifiad o’r llun,
Y gwasanaethau brys wrth safle'r ddamwain