Academydd o Gaerdydd yn arwain ymchwil i ddementia

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gwyddonydd o Brifysgol Caerdydd fydd yn arwain y prosiect

Gwyddonydd o Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd fydd yn arwain ymchwil i ddementia.

Dr John Gallacher yw cyfarwyddwr UKDP (UK Dementia Research Platform), partneriaeth sydd wedi derbyn £16miliwn.

Bydd yn cyfarwyddo gwaith academwyr nifer o brifysgolion, gan gynnwys Caergrawnt, Rhydychen ac Abertawe.

'Rhannau o'r corff'

Pwrpas yr ymchwil fydd astudio nid yn unig yr ymennydd ond sut mae problemau rhannau eraill o'r corff yn gallu effeithio arno.

"Rydym bellach yn gwybod y gall dirywiad niwrolegol fod yn gysylltiedig â newidiadau mewn rhannau o'r corff sy'n ymddangos yn amherthnasol i'r ymennydd ...

"Er enghraifft, gall llid neu haint mewn organ hollol wahanol fod yn gysylltiedig â datblygu dementia neu gyflymu pryd mae'n dechrau mewn pobl sy'n dioddef o'r clefyd," meddai Dr Gallacher.

Ychwanegodd: "Mae'n hanfodol ein bod yn edrych ar gamau datblygiad y clefyd - pobl sydd heb ddatblygu dementia eto; rhai sydd mewn perygl o'i ddatblygu, a'r rhai sydd wedi cyrraedd cyfnod y clefyd.

'Ffactorau'

"Drwy edrych ar y cysylltiadau rhwng datblygiad y clefyd a ffactorau eraill fel diet neu salwch rydym yn gobeithio darganfod targedau ar gyfer cyffuriau newydd neu ffyrdd newydd o ddefnyddio cyffuriau presennol."

Bydd UKDP yn ymchwilio i achosion o ddementia ar draws gwahanol gyflyrau fel clefyd Alzheimer, Parkinson a Motor Niwron.

Yn allweddol i'r prosiect mae astudio gwybodaeth am ddwy filiwn o wirfoddolwyr 50 oed a throsodd sydd wedi bod yn rhan o astudiaethau fel Biobank ac Astudiaeth Miliwn o Ferched.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol