Wylfa: Difrod yn atal cynhyrchu trydan

Cyhoeddwyd
wylfaFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Y bwriad gwreiddiol oedd ail-agor adweithydd rhif un yn Mis Ebrill, ond mae'n dal i fod ar gau

Mae wedi dod i'r amlwg bod gorsaf bŵer niwclear Wylfa ar Ynys Môn wedi bod ar gau am bum mis

Cafodd adweithydd rhif un y gwaith ei gau ar gyfer gwaith cynnal a chadw ym mis Ionawr, ond mae'n parhau i fod ar gau ôl i ddifrod mewn pibell gael ei ddarganfod.

Y bwriad oedd ail ddechrau cynhyrchu trydan ym mis Ebrill, ond fe ddaeth problemau peirianyddol i'r amlwg a wnaeth ohirio'r broses.

Fe ddaeth gweithwyr o hyd i ddifrod i biben ar Fehefin 13. Mae hyn yn golygu y bydd hi'n cymryd pythefnos arall i atgyweirio'r difrod.

Pwysleisiodd Wylfa nad oedd y trafferthion yn ymwneud â deunydd ymbelydrol.

Maen nhw'n gobeithio ail ddechrau'r gwaith o gynhyrchu trydan yno ddechrau mis Gorffennaf.

Mae disgwyl i'r adweithydd, sy'n 43 mlwydd oed, gau yn barhaol yn ddiweddarach eleni.