Cwest clwb nos: tystiolaeth heddlu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Hywel Hughes yn 2003

Mae cwest i farwolaeth dyn fu farw ar ôl cael ei daflu allan o glwb nos ym Mangor wedi clywed gan yr heddlu oedd wedi delio gyda'r digwyddiad.

Cafodd Hywel Hughes, 32, ei daflu allan o glwb nos Joop ym mis Mai, 2003.

Cafodd ei gludo i orsaf heddlu Caernarfon, ac yna Ysbyty Gwynedd, lle bu farw.

Dywedodd un o'r heddweision nad oedd hi wedi deall perygl anafiadau gwasgu tan ar ôl y digwyddiad.

'Deall gwir ystyr'

Fore Iau, clywodd y cwest gan y Sarsiant Emma Williams, oedd yn un o'r swyddogion gafodd eu galw i'r clwb nos ac aeth â Hywel Hughes i'r ddalfa.

Soniodd am hyfforddiant lle cafodd peryglon gwasgu (asphyxiation) eu trafod, ond dywedodd mai ond ar ôl y digwyddiad gyda Mr Hughes y daeth i ddeall y gwir ystyr.

Soniodd hefyd am hyfforddiant cymorth cyntaf a gafodd yn yr wythnosau cyn y digwyddiad. Roedd Sgt Williams wedi cael llawlyfr oedd yn cynnwys gwybodaeth am anafiadau drwy wasgu.

Dywedodd: "Doedden ni ddim wedi cael cyfarwyddyd i ddarllen yr holl lyfr. Cawson ni ddim amser i'w ddarllen."

Ychwanegodd mai'r unig hyfforddiant am gludo pobl mewn ceir oedd i'w eistedd yn syth os oedd posib, neu i'w gorwedd ar eu hochrau.

Galwad anarferol

Wrth sôn am ddigwyddiadau ar Mai 2, dywedodd Sgt Williams ei fod yn anarferol i gael eu galw i'r clwb nos, ac felly "mae'n rhaid ei fod yn eithaf difrifol os oedden nhw wedi galw i ni eu helpu".

Dywedodd ei bod yn amlwg bod staff y clwb nos wedi cael trafferth rheoli Mr Hughes, a'i fod ar y llawr pan gyrhaeddodd.

Dywedodd ei bod wedi gofyn i Mr Hughes "os oedd am fihafio", a'i bod wedi cymryd ei ymateb distaw i olygu ei fod yn fodlon gwneud hynny.

Ar ôl gadael y clwb yng nghar yr heddlu, dywedodd Sgt Williams ei bod wedi stopio i edrych ar gyflwr Mr Hughes.

Pan siaradodd hi gydag o, clywodd "rhyw fath o chwyrnu rhythmig oedd yn rhywbeth gwbl arferol wrth ddelio gyda rhywun oedd wedi meddwi", meddai.

Yna, pan gyrhaeddon nhw orsaf heddlu Caernarfon, sylwodd y swyddogion pa mor sâl oedd Mr Hughes.

Dywedodd Sgt Williams ei bod wedi cael "sioc" o weld gwyneb Mr Hughes wedi troi'n biws, a bod swyddogion wedi ceisio achub ei fywyd cyn i'r ambiwlans gyrraedd.

Bu farw Mr Hughes yn yr ysbyty yn ddiweddarach. Mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol