Glo brig: Cais newydd am achos yn erbyn chwech

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r honiadau yn ymwneud â phedwar safle glo brig, gan gynnwys East Pit yn Nyffryn Aman

Mae'r Swyddfa Twyll Difrifol wedi gwneud cais i'r Uchel Lys i ail ddechrau achos troseddol yn erbyn chwech oedd wedi'u cyhuddo o gynllwynio i dwyllo mewn cysylltiad â phedwar safle glo brig yn ne Cymru.

Roedd y chwech - yn cynnwys cyn brif weithredwr Clwb Pêl-droed Caerdydd, Alan Whiteley, a chyn gyfarwyddwyr Celtic Energy, Richard Walters a Leighton Humphreys - yn gwadu cyhuddiad o gynllwynio i dwyllo cynghorau Castell-nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Phowys, yn ogystal â'r Awdurdod Glo.

Yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Chwefror penderfynodd y barnwr na allai'r achos barhau.

Mae'r Swyddfa Twyll Difrifol nawr yn defnyddio gweithdrefn sydd ddim yn cael ei ddefnyddio'n aml i geisio ail ddechrau'r achos.

Roedd yr erlyniad wedi honni fod y chwech wedi cynllwynio i sefydlu cwmni ar Ynysoedd Virgin y DU, a throsglwyddo perchnogaeth dros y safleoedd glo brig i'r cwmni newydd (Celtic Regeneration), fel na fyddai Celtic Energy yn gorfod adfer y safleoedd ar ôl gorffen cloddio.

Gallai'r gwaith hwnnw fod wedi costio hyd at £115 miliwn.

Dywedodd y barnwr ym mis Chwefror nad oedd y chwe diffynnydd wedi gweithredu'n anghyfreithlon hyd yn oed petaen nhw wedi ymddwyn yn anonest.

"Does dim modd galw ymddygiad cyfreithlon yn anghyfreithlon ar unrhyw gyfri'," meddai Mr Ustus Hickinbottom bryd hynny.

Ond ar ddiwedd mis Ebrill, fe wnaeth y Swyddfa Twyll Difrifol gais i'r Uchel Lys i ail ddechrau'r achos.

Nid oes dyddiad wedi ei bennu hyd yma i'r Llys Apêl i glywed y cais.

Straeon perthnasol