Sgriptio: Chwilio am 'y to newydd'

  • Cyhoeddwyd
ty newydd
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd cyfle i'r sgriptwyr weithio yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Mae menter newydd - sy'n cael ei lansio yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr ddydd Gwener - yn gobeithio dod o hyd i sgriptwyr Cymraeg y dyfodol.

Menter wedi ei theilwra ar gyfer awduron teledu, theatr a ffilm Cymraeg yw Y Labordy.

Mae'n cael ei ariannu gan Creative Skillset Cymru fel rhan o Raglen Sgiliau ar gyfer yr Economi Ddigidol, S4C, Cyngor Celfyddydau Cymru a Ffilm Cymru Wales, ac yn cael ei gyflwyno gan Lenyddiaeth Cymru.

Gobaith y prosiect yw rhoi cyfle i bedwar awdur profiadol ac uchelgeisiol i ddatblygu eu syniadau ochr yn ochr â rhai o sgriptwyr a chynhyrchwyr mwyaf eu parch y diwydiant.

Twf parhaus

Dywedodd Gwawr Thomas, Cyfarwyddwr Creative Skillset Cymru: "Datblygiad ein talent greadigol yw'r ffactor mwyaf pwysig i sicrhau twf parhaus yn y diwydiannau creadigol yng Nghymru.

"Rydym yn gweithio gyda sefydliadau ac unigolion allweddol y diwydiannau creadigol yng Nghymru i gynnal y fenter yma ar gyfer awduron sy'n torri tir newydd.

"Bydd y cynllun yn helpu unigolion i ddatblygu eu sgiliau er mwyn iddynt fod y gorau yn eu maes, ac yn darparu'r dalent sydd ei angen i helpu busnesau Cymru i dyfu mewn marchnad sy'n gystadleuol ar lefel ryngwladol."

Fe fydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cymryd rhan mewn cynllun wedi ei deilwra a'i ariannu'n llawn am 11 mis.

Mentora rheolaidd

Mae'r rhaglen yn cynnwys cyrsiau preswyl yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, mentora pwrpasol un-i-un rheolaidd, cyfleoedd rhwydweithio, datblygu sgiliau busnes ac arweiniad ar gyfer prosiect penodol.

Er mwyn cael eu dewis i Y Labordy, rhaid bod gan ymgeiswyr o leiaf un gydnabyddiaeth broffesiynol sgrin neu theatr a bydd yn rhaid iddyn nhw gyflwyno datganiad ddiddordeb, dau syniad stori wreiddiol i gael eu datblygu yn sgript ar gyfer y teledu, ffilm neu theatr, yn ogystal â sampl o'u gwaith sgriptio eu hunain.