BBC Cymru Fyw

Mesurau arbennig yn cael eu codi

Published
image copyrightThinkstock
image captionCafodd gwasanaethau addysg Merthyr Tudful a Sir Fynwy eu gosod dan fesurau arbennig ym mis Chwefror

Mae dau o gynghorau sir Cymru wedi croesawu'r newyddion nad ydynt bellach dan fesurau arbennig o ran ysgolion.

Dywedodd llefarydd ar ran Sir Benfro fod hwn yn "gam pwysig" ar ôl i'r corff arolygu ysgolion, Estyn, ddweud fod yna newid wedi bod yn 'niwylliant' y gwasanaeth addysg.

Fe wnaeth Estyn hefyd gydnabod fod yna welliant wedi bod yn Sir Fôn dros gyfnod o ddwy flynedd.

Roedd cyngor Powys, oedd yn cael ei fonitro ond nid dan fesurau arbennig, hefyd wedi dangos cynnydd.

Yn Hydref 2012 fe gafodd Powys orchymyn i wneud gwelliannau sylweddol, ond nawr dywed Estyn fod y sir wedi dangos "cynnydd digonol".

Mae pedwar o gynghorau Cymru - Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Merthyr - yn parhau dan fesurau arbennig.

Dywedodd y Gweinidog Addysg Huw Lewis: "Mae'r cynghorau wedi gwneud cynnydd positif ond mae'n rhaid iddynt sicrhau fod y gwelliant yn gynaliadwy er mwyn darparu'r addysg gorau posib i'r bobl ifanc yn eu hardaloedd."

Straeon perthnasol

  • Cyngor Merthyr Tudful i golli cyfrifoldeb dros addysg