Carcharu dyn am gasglu tomen sbwriel 100 troedfedd

  • Cyhoeddwyd
Tomen sbwrielFfynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys bod Terrence Davies wedi 'newid tirlun' y pentref

Mae dyn wedi ei garcharu am gasglu tomen sbwriel 100 troedfedd o uchder heb ganiatâd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd bod Terrence Davies, 54, wedi casglu gymaint o sbwriel ar ei dir ei fod wedi newid tirlun pentref De Corneli.

Clywodd y llys hefyd bod Davies wedi gwneud £277,000 o'r busnes mewn 14 mis.

Roedd Davies wedi cyfaddef pedwar cyhuddiad o weithio heb ganiatâd, a chafodd ei garcharu am ddwy flynedd a hanner.

Rhybudd

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cyfaddodd Terrence Davies y cyhuddiadau

Dechreuodd Davies y safle casglu sbwriel llai na 500 llath oddi wrth Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ym mhentref De Corneli ger Pen-y-bont.

Dywedodd yr erlynydd, Alex Greenwood: "Roedd wedi cael gwybod y byddai angen caniatâd cynllunio gan yr awdurdod lleol a chaniatâd yr Awdurdod Amgylcheddol.

"Cafodd llythyr o rybudd ei yrru ond yna daeth swyddogion amgylcheddol o hyd i blastig, pren, bagiau du ac eitemau trydanol.

"Daethon nhw yn ôl eto a gweld tomenni o wastraff pren a tan yn llosgi, a gwastraff peryglus ar y safle."

'Gwarthus'

Cafodd Davies rybudd i beidio â gadael unrhyw wastraff pellach i'r safle, ond ymhen tri mis roedd matresi, teiars a gwastraff adeiladu wedi cael eu claddu yno.

Roedd Davies, oedd yn gweithio dan enw Boyd Davies Recycling Services, wedi cyfaddef y pedwar cyhuddiad yn ei erbyn.

Wrth ei garcharu am ddwy flynedd a hanner, dywedodd y barnwr Neil Bidder: "Roedd y tomenni gwastraff yn 30 metr o uchder ac i fyny at 40 metr o led ac yn debyg i fryniau mawr."

Ychwanegodd: "Roedd yn droseddu gwarthus. Roedd maint y gwastraff yn enfawr a bydd y costau adfer yn anferth."