Cymru'n 'arwain' adfywiad economi medd Ed Balls

Cyhoeddwyd
Jane Hutt ac Ed Balls
Disgrifiad o’r llun,
Gweinidog Cyllid Cymru, Jane Hutt gydag Ed Balls

Mae canghellor yr wrthblaid, Ed Balls wedi dweud bod Cymru yn "arwain y Deyrnas Unedig gyfan i mewn i'r adfywiad economaidd".

Dywedodd bod gweinidogion Llafur Cymru wedi llwyddo i sicrhau cwymp mwy mewn diweithdra ac y byddai Llafur y DU yn "copïo" eu polisïau os ydyn nhw'n dod i rym y flwyddyn nesaf.

Roedd Mr Balls, Ed Miliband a chabinet yr wrthblaid yn cyfarfod yn Nantgarw, ger Caerffili ddydd Gwener.

Mae Plaid Cymru wedi beirniadu'r cyfarfod, gan ddweud mai "ychydig iawn" o ddealltwriaeth am Gymru sydd gan y cabinet.

'Copïo Cymru'

Wrth weld gwaith adeiladu ar gampws coleg newydd yng Nghaerdydd, dywedodd Mr Balls wrth BBC Cymru: "Rydyn ni wedi dod yma i weld Cymru yn arwain y ffordd o ran y Deyrnas Unedig gyfan, o'r diwedd, i adfywiad economaidd.

"Rydyn ni'n gweld Cymru yma yn gweld cwymp mwy mewn diweithdra. Mae'n dod gan Lafur Cymru, a'r cwymp mewn diweithdra ymysg bobl ifanc hefyd."

Dywedodd Mr Balls y byddai'r polisiau y mae gweinidogion Cymru yn eu dilyn yn rhoi'r sgiliau y mae pobl ifanc eu hangen, i sicrhau bod pawb yn rhannu'r adfywiad economaidd.

Ychwanegodd: "Rydw i wedi dod yma i ddysgu am beth y gallwn ni ei wneud os ydyn ni'n cael i mewn i lywodraeth y flwyddyn nesaf, i gopïo Cymru a chael pobl ifanc yn ôl i waith ar draws gweddill y DU."

'Cyfarfod lletchwith'

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymuno â Mr Miliband mewn sesiwn holi yn GE Aviation yn Nantgarw.

Yn gynharach yr wythnos yma, dywedodd Mr Jones bod Twf Swyddi Cymru wedi creu 13,000 o gyfleoedd gwaith.

Dros y flwyddyn diwethaf, mae Cymru wedi gweld y cynnydd fwyaf yng nghyfradd y bobl mewn gwaith a chyfradd is o bobl ddi-waith na gweddill y DU.

Ond dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru: "Dydy Cymru ddim angen cyfarfod lletchwith gyda'r cabinet sydd ag ychydig iawn o ddealltwriaeth o anghenion ein heconomi a'n cymunedau.

"Ni fydd Cymru chwaith yn cael ei dwyllo gan ddatganiadau ar swyddi pan mae diweithdra ymysg pobl ifanc yma yn llawer uwch na'r DU ac mewn rhai ardaloedd yn y cymoedd mae'n codi i dros 40%."