Trywanu: Arestio pedwar

Cyhoeddwyd

Mae pedwar dyn wedi cael eu harestio ar amheuaeth o geisio llofruddio ar ôl i ddyn gael ei drywanu yn y Tŷ Du ger Casnewydd.

Cafodd yr heddlu eu galw am 8.50am ddydd Gwener i'r digwyddiad mewn garej ar Ffordd Tregwilym.

Mae'r dyn 39 oed yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd, mewn cyflwr difrifol iawn.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.