Dwyn o eglwys: Carcharu dyn am 15 mis

  • Cyhoeddwyd

Mae lleidr a dorrodd i mewn i eglwys pentref a dwyn blwch rhoddion wedi cael ei garcharu am 15 mis.

Roedd Dean Harris, 39 oed, wedi codi pabell dim ond 15 llath i ffwrdd o eglwys Meifod, clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug.

Cyfaddefodd Harris ei fod wedi torri i mewn i dafarn y King's Head ym Meifod ddwywaith, ym mis Mehefin a mis Awst y llynedd, a lladrata o'r eglwys ar Awst 9.

Dywedodd Nicholas Sefton, wrth erlyn, fod landlord y dafarn, sydd yn gyferbyn â'r eglwys, wedi sylwi bod camcorder gwerth £200, ynghyd â £100 o'r til, wedi cael ei ddwyn, ynghyd â 40 pecyn o sigaréts, ar ôl i rywun dorri i mewn drwy ffenestr.

Cafodd blwch rhoddion ei ddwyn o'r eglwys ar 9 Awst.

Roedd profion fforensig ar olion traed yn cyfateb i Harris, a gyfaddefodd i'r heddlu wedyn mai ef oedd yn gyfrifol, gan ddweud bod ganddo broblem cyffuriau.