Ymgyrch Pallial: chwech yn llys

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron yr Wyddgrug
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y gwrandawiad yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae chwe dyn ar gyhuddiad o gam-drin plant yn rhywiol yn y gogledd wedi cael gwybod y bydd rhaid iddyn nhw gyflwyno ple ym mis Awst.

Roedd y chwech yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ac mae'r cyhuddiadau oherwydd ymchwiliad Pallial i gam-drin hanesyddol mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru.

Cafodd y diffynyddion eu rhyddhau ar fechnïaeth tan y gwrandawiad nesa' ar Awst 15.

Y chwech yw:

Mark Granger, 63 oed o Gaerlŷr, sy'n wynebu pum cyhuddiad;

Roy Norry, 54 o Gei Conna, chwe chyhuddiad;

David Lightfoot, 71 o Ellesmere Port, Sir Caer, pum cyhuddiad;

Edward Huxley, 69 o Berkshire, dau gyhuddiad;

Neil Pheonix, 62 o ardal Wrecsam, un cyhuddiad;

a Keith Stokes, 61 o ardal Llangollen, wyth cyhuddiad.

Mewn achos ar wahân mae Peter Steen, 73 o ardal Wrecsam, yn wynebu tri chyhuddiad o ymosod, gan achosi gwir niwed corfforol a phedwar cyhuddiad o greulondeb i blant rhwng 1978 a 1986.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth tan Awst 15.