Diffoddwyr ar streic unwaith eto

  • Cyhoeddwyd
Undeb y Frigâd Dân

Mae diffoddwyr tân yn cynnal streic arall dros y penwythnos wrth i'r anghydfod rhwng Undeb y Frigâd Dân (FBU) a'r llywodraeth rygnu 'mlaen.

Asgwrn y gynnen yw cynlluniau San Steffan i gynyddu oed ymddeol diffoddwyr o 55 i 60 a chynyddu faint mae rhaid iddyn nhw gyfrannu at eu pensiynau.

Ond mae'r llywodraeth yn mynnu bod y cynnig ymysg y rhai mwyaf hael o fewn y sector gyhoeddus.

Mae'r streic ddiweddaraf yn digwydd rhwng 10:00 a 17:00 ddydd Sadwrn a dydd Sul ac mae gwasanaethau tân ledled Cymru yn rhybuddio pobl i fod yn ofalus.

Ffrae am arian

Fe ddaeth datblygiad o fath yr wythnos hon wrth i lywodraeth Gogledd Iwerddon cynnig termau i ddiffoddwyr y wlad yno fyddai'n caniatáu iddyn nhw ymddeol yn 55 heb gost ariannol.

Dywedodd ysgrifennydd cyffredinol yr FBU, Matt Wrack: "Mae'r cynnig gan lywodraeth Gogledd Iwerddon yn dangos yn glir fod gadael i ddiffoddwyr ymddeol yn 55 yn synhwyrol a fforddiadwy."

Yn ôl yr undeb byddai cynnig Llywodraeth y DU yn gweld diffoddwyr yn colli bron i hanner eu pensiwn os ydyn nhw'n gorfod ymddeol yn 55.

Yn ogystal, maen nhw'n dweud y byddai'n rhaid iddyn nhw dalu dros 12% o'u cyflog i fewn i'r pot pensiwn.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth yn ystod streic ym mis Mai: "Mae'r fargen sydd ar y bwrdd yn un o'r cynlluniau pensiwn mwyaf hael o fewn y sector gyhoeddus...

"Bydd bron i dri chwarter yn gweld dim cynnydd i'w oed pensiwn yn 2015.

"O dan y cynllun newydd bydd diffoddwr sy'n ennill £29,000 yn parhau i allu ymddeol wedi gyrfa lawn yn 60, gyda phensiwn o £19,000 y flwyddyn, sy'n codi i £26,000 gyda phensiwn y wladwriaeth.

"Byddai pot pensiwn cyfatebol yn y sector breifat werth dros hanner miliwn o bunnoedd a byddai rhaid i ddiffoddwyr gyfrannu ddwywaith cymaint."