Ceisio denu busnesau gwyrdd i Gymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae llywodraeth Cymru a busnesau Cymru yn ymuno i annog busnesau gwyrdd i fuddsoddi yng Nghymru.

Mewn digwyddiad yn Llundain ddydd Llun, maen nhw'n ceisio hyrwyddo Cymru fel gwlad sydd â chyfoeth o adnoddau naturiol.

Pwrpas yr ymgyrch ydi targedu cwmnïau sy'n arbenigo mewn adnoddau naturiol, ailgylchu a chynlluniau cynaladwy, a'u hannog nhw i fuddsoddi yng Nghymru.

Gobaith llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a chwmnïau ydi rhoi hwb i'r economi - o gofio bod economi Cymru ymysg y gwanaf ym Mhrydain ar hyn o bryd.

£8.8 biliwn

Yn ôl y tïm sy'n gyfrifol am y cynllun, mae amgylchedd naturiol Cymru werth £8.8 biliwn, ac mae 'na gyfle i'w datblygu ymhellach er mwyn cyflogi rhagor o bobol a rhoi hwb economaidd i'r wlad.

Fe ddywedodd Peter Matthews, cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru mai denu busnesau gwyrdd ydy'r allwedd i sicrhau dyfodol llewyrchus i Gymru.

"Ein huchelgais ni yw y bydd Cymru'n tyfu i fod yn ddewis cyntaf ar gyfer menter a busnes, lle mae gweithio'n amgylcheddol yn gwbl naturiol.

"'Dy ni eisiau helpu datblygwyr i reoli risgiau prosiectau a gwneud yn siwr bod y datblygiadau iawn yn digwydd yn y llefydd iawn."

Ychwanegodd y Gweinidog Adnoddau Naturiol, Alun Davies eu bod nhw wedi ymrwymo i greu gofod i fusnesau fuddsoddi gyda hyder, a datblygu amodau i feithrin a hybu tŵf gwyrdd.