Ymosod ar heddlu: Arestio pumed person

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn dweud bod pumed person wedi ei arestio fel rhan o ymchwiliad i ddigwyddiad ym Mrynmawr lle cafodd tri o swyddogion yr heddlu eu hanafu.

Mae'r heddlu yn ymchwilio i'r digwyddiad ar Market Square, Brynmawr, yn oriau man bore Llun, Mehefin 16.

Cafodd y dyn 31 oed ei arestio a'i gyhuddo o anhrefn treisgar ac ymosod.

Mae pedwar o bobl eraill, dau ddyn 28 a 23 oed a dwy ddynes 23 a 26 oed eisoes wedi eu cyhuddo.

Mae disgwyl i'r pump ymddangos gerbron llys fis nesaf.

Straeon perthnasol