BBC Cymru Fyw

Gurkha wnaeth disian yn ddieuog o achosi marwolaeth

Published
image captionRoedd Harry Gurung yn teithio yn ôl i'w farics yn Aberhonddu pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad

Mae milwr Gurkha wedi ei gael yn ddieuog o ladd cwpl ar ôl iddo disian wrth yrru.

Fe wnaeth yr Uwch-sarsiant Harry Gurung, 45, disian bedwar neu bump o weithiau wrth iddo basio car arall ar yr A40 ger Y Fenni.

Bu farw David a Mary Marshall ar ôl i'r milwr daro cefn eu car, ond dywedodd arbenigwr ar annwyd y gallai tisian fod ar fai.

Yn Llys y Goron Casnewydd, cafwyd yn ddieuog o achosi marwolaeth drwy yrru yn beryglus a drwy yrru heb ofal.

'Llygaid ar gau'

Clywodd y llys gan gyfarwyddwr Canolfan Annwyd Prydain yng Nghaerdydd, yr Athro Ronald Eccles. Dywedodd ei fod ym "amhosib" i bobl disian gyda'i llygaid ar agor.

"Mae tisian yn para hyd at dair eiliad ac mae'r ddwy lygad bob tro yn cau wrth disian," meddai.

"Os oedd Mr Gurung wedi tisian pedair gwaith ni fyddai wedi bod yn canolbwyntio am 12 eiliad.

"Byddai ei lygaid wedi bod ar gau am hyd at bedair eiliad."

Roedd yr Uwch-sarsiant Gurung yn gyrru yn ôl i'w farics yn Aberhonddu, Powys, pan ddechreuodd disian.

Dywedodd ei fod wedi dechrau tisian wrth basio car arall.

'Atgof olaf'

"Roeddwn i'n trio cadw fy llygaid ar y ffordd, roeddwn i'n trio gwneud pob dim y gallwn i i reoli fy nghar.

"Dyna'r atgof olaf sydd gen i, digwyddodd popeth mor sydyn."

Bu farw Mr Marshall, 79, oedd yn sarsiant yn yr Awyrlu, yn y fan a'r lle, a bu farw ei wraig Mary, 73, rhai dyddiau yn ddiweddarach.

Roedd y cwpl yn gyrru adref o farbeciw yn yr eglwys pan ddigwyddodd y ddamwain.

Dywedodd y barnwr Daniel Williams: "Does dim achosion anoddach na'r math yma. Rydw i'n ymestyn fy nghydymdeimladau i ffrindiau a theulu Mr a Mrs Marshall."