Ymateb heddlu i gŵyn o ymosodiad rhywiol o dan y lach

  • Cyhoeddwyd

Mae menyw'n honni i Heddlu De Cymru ei pherswadio i beidio rhoi tystiolaeth yn erbyn dyn oedd, meddai hi, wedi ymosod yn rhywiol arni hi mewn ysbyty.

Clywodd gwrandawiad disgyblu'r Cyngor Galwedigaethau Iechyd a Gofal fod y ffisiotherapydd Mark Jones, 41 oed, wedi cyffwrdd y ddynes yn rhywiol tra'n rhoi triniaeth iddi am boenau yn ei gwddf a'i chefn.

Roedd wedi ei chyfeirio i Ysbyty Cymunedol Ystradgynlais gan ei meddyg teulu er mwyn cael triniaeth ar gyfer y boen oedd yn cael ei hachosi gan gyflwr o'r enw fibromyalgia.

Dywedodd hi wrth y gwrandawiad: "Roedd cymaint o ofn arna i wneud ffỳs a thynnu sylw at y mater.

"Doeddwn i ddim yn gwybod beth fyddai'r ymateb 'sen i'n sgrechen.

"Fe wnes i ymddiried ynddo fe ac ymddiried yn y ffaith fy mod mewn lleoliad cyhoeddus diogel gyda rhywun roedd y gwasanaeth iechyd wedi fy nghyfeirio i ato."

Perswadio

Yn ôl y fenyw, nad oes modd ei henwi am resymau cyfreithiol, fe gafodd ei pherswadio gan swyddog yr heddlu i beidio mynd â dwyn achos oherwydd y byddai straen y profiad yn ormod.

Dywedodd wrth y gwrandawiad: "Fe es i weld y Ditectif Gwnstabl Garry Watts yn yr orsaf heddlu ac fe ddywedodd fod ail gŵyn oddi wrth glaf arall.

"Fe ddywedodd wrthyf i pwy oedd hi a doeddwn i ddim yn deall pam y gwnaeth e hynny.

"Fe ddywedodd wrthaf i na fyddai'r cyfweliad gyda hi yn ddilys yn y llys ac felly fe fyddai fy ngair i yn erbyn gair Mark Jones."

Ychwanegodd bod y swyddog wedi dweud wrthi fod Gwasanaeth Erlyn y Goron yn fodlon mynd â'r achos i'r llys ond y gallai hynny wneud iddi hi edrych fel ei bod hi wedi rhoi ei chaniatâd i gael ei chyffwrdd.

Tri chyhuddiad

Roedd hi wedi bod yn cael triniaeth gan Mr Jones am chwe mis cyn yr ymosodiad honedig ym mis Ionawr 2012.

Clywodd y gwrandawiad fod Mr Jones yn wynebu tri chyhuddiad rhywiol a nifer o gyhuddiadau eraill yn ymwneud â gofal a chadw cofnodion.

Mae'n gwadu bod unrhyw gyffwrdd rhywiol wedi digwydd ond yn cyfaddef cyfres o fethiannau mewn cysylltiad â'i driniaethau a'r ffordd roedd yn cadw cofnodion.

Mae'r gwrandawiad yn parhau.