Aelodau Unsain yn pleidleisio o blaid streicio

Cyhoeddwyd

Mi fydd aelodau undeb Unsain, sy'n gweithio mewn cynghorau ac fel staff cefnogi mewn ysgolion, yn streicio fis nesaf.

Yn ôl yr undeb, bydd staff yng Nghymru yn cerdded allan am 24 awr ar Orffennaf 10 oherwydd anghydfod yn ymwneud â thâl.

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Unsain Dave Prentis: "Rydym yn disgwyl i undebau eraill llywodraeth leol ymuno â ni yn y streicio ac fe fyddwn ni'n ymgyrchu i geisio sicrhau bod ein haelodau yn rhoi cefnogaeth lawn ar y diwrnod.

"Mae llawer o'n haelodau yn fenywod sydd ond yn ennill ychydig, ddim llawer mwy na'r isafswm tâl ac sy'n gorfod gofalu am blant, ein henoed a'r bregus ac maen nhw'n haeddu cael eu trin yn well na maen nhw gan y llywodraeth yma."

20% yn llai

Mae'r undeb yn honni bod cyflog gweithwyr llywodraeth leol wedi rhewi am dair blynedd yn olynol a bod codiadau cyflog oedd yn llai na chwyddiant yn 2013 a 2014.

Felly mae eu tâl, meddai, 20% yn llai nag yr oedd oedd cyn yr etholiad cyffredinol yn 2010, yn ôl yr undeb.

Mae llefarydd ar y Gymdeithas Llywodraeth Leol wedi disgrifio'r penderfyniad i streicio fel un "siomedig".

Ychwanegodd: "Mi fyddai'r cynnig tâl rydym wedi ei wneud yn cynyddu tâl y rhan fwyaf o'r gweithwyr 1% tra byddai'r rhai sy'n ennill leiaf yn gweld cynnydd o dros 4%.

"Hon yw'r fargen orau bosib ar gyfer ein gweithwyr o ystyried yr hyn rydym yn gallu ei fforddio.

"Ni fydd y streic yma yn newid y cynnig rydym wedi ei wneud ond mi fydd yn golygu y bydd y rhai sy'n cymryd rhan yn colli diwrnod o dâl."