BBC Cymru Fyw

Jeremy Bowen: Pryder am ofal ei dad

Published
image captionRoedd Gareth Bowen yn cael triniaeth ar gyfer haint ar y frest

Mae swyddogion iechyd yn ymchwilio ar ôl i newyddiadurwr y BBC Jeremy Bowen gyhoeddi ar Twitter ei bryderon am ofal ei dad yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Ni roddwyd unrhyw fwyd neu ddiod "trwy gamgymeriad", meddai, i Gareth Bowen, 84 oed, yntau hefyd yn gyn-newyddiadurwr y BBC, wrth gael triniaeth ar gyfer haint ar y frest.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro eu bod yn ymchwilio.

Ychwanegodd Mr Bowen bod ei dad nawr wedi dychwelyd i'w gartref gofal yng Nghaerdydd.

image captionYchwanegodd Mr Bowen bod ei dad nawr wedi dychwelyd i'w gartref gofal yng Nghaerdydd.

Trydarodd Mr Bowen, Golygydd Dwyrain Canol y BBC, ddydd Sul: "Ni roddodd Ysbyty Athrofaol Cymru fwyd a dŵr i fy nhad 84 oed tra yno gyda haint ar y frest. Trwy gamgymeriad nodwyd 'dim trwy'r geg.' "

Yn ddiweddarach, dywedodd wrth 85,000 o ddilynwyr ei gyfrif Twitter: "Mae fy nhad bellach yn ôl yn ei gartref gofal yng Nghaerdydd ar ôl i fy mrawd a'm chwaer sylweddoli beth oedd yn digwydd."

Dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro: "Rydym yn flin iawn i glywed am y pryderon a amlinellir yn nhrydariad Mr Bowen ac mae ymchwiliad i'r mater difrifol iawn yma ar y gweill.

image captionMae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn ymchwilio