Sir Pen-y-Bont yn cytuno i wahodd Prifwyl yr Urdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ar Stad y Rhiwlas yn Y Bala roedd Eisteddfod eleni

Mae cyfarfod cyhoeddus wedi cytuno i wahodd Eisteddfod yr Urdd i Fwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr yn 2017.

Roedd mwy na 50 yng Nghlwb Rygbi Pen-y-bont.

Ymhlith y siaradwyr roedd Prif Weithredwr yr Urdd Efa Gruffudd Jones, Aled Siôn, Cyfarwyddwr yr Eisteddfod, Dyfrig Davies, Cadeirydd Bwrdd yr Eisteddfod a'r Celfyddydau a chynrychiolydd o Gyngor Bwrdeistref Pen-y-Bont ar Ogwr.

Cafodd cynghorau lleol, cyrff cyhoeddus, cymdeithasau a mudiadau gwirfoddol a'r cyhoedd eu gwahodd i'r cyfarfod.

Bydd yr Urdd yn chwilio am enwebiadau ar gyfer y pwyllgor gwaith ac yn trafod dyddiadau'r pwyllgorau testunau.

Cyn y cyfarfod dywedodd y prif weithredwr: "Mae gwirfoddolwyr yr Urdd a'r cyngor eisoes wedi datgan eu cefnogaeth a'u hymrwymiad i'r Ŵyl ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr i gyfarfod â thrigolion yr ardal gyda'r gobaith o ddod â'n Prifwyl i'r ardal yn 2017."

Ychwanegodd y cyfarwyddwr: "Bwriad y cyfarfod hwn yw derbyn sêl bendith yr ardal - y cymdeithasau, mudiadau, sefydliadau a'r trigolion - i wahodd Eisteddfod yr Urdd i'r sir.

"Nid ydym wedi ymweld gyda'r ardal ers Eisteddfod yr Urdd Maesteg yn 1979, a byddai'n braf iawn cynnal ein Eisteddfod Genedlaethol yn y rhan hon o Gymru unwaith eto."

Straeon perthnasol