BBC Cymru Fyw

Cyngor Wrecsam i werthu hysbysebion ar ddillad staff

Published
image captionGallai hysbysebion ymddangos ar adeiladau ac ar wisg staff Cyngor Wrecsam mewn ymdrech i gael mwy o arian

Er mwyn gwneud arian mae un o gynghorau'r gogledd yn ystyried gwerthu gofod hysbysebu ar wisgoedd staff.

Mae adroddiad yn dweud y gallai hysbysebion fod ar adeiladau Cyngor Wrecsam, ar deledu mewn ffreuturau ysgolion y sir, mewn llyfrgelloedd, ar grysau t ac ar ddillad arall.

Caiff y syniad ei gyflwyno i'r cynghorwyr ddydd Mercher.

Mae'r cyngor yn wynebu diffyg ariannol o £45 miliwn dros y pum mlynedd nesa.

Fe sefydlodd y cyngor grwp i gynhyrchu incwm a fyddai'n edrych ar ffyrdd i gael mwy o arian.