Canolfan newydd i greu 150 o swyddi yng Nghasnewydd

  • Cyhoeddwyd
Celtic Manor
Disgrifiad o’r llun,
Y gobaith yw ehangu'r cyfleusterau sydd ar gael ar safle'r Celtic Manor ar hyn o bryd

Fe allai 150 o swyddi newydd gael eu creu petai canolfan gynadleddau rhyngwladol yn cael ei godi ar safle'r Celtic Manor ger Casnewydd.

Cafodd cynlluniau cychwynnol ar gyfer y ganolfan 30,000 troedfedd sgwâr (2,790 metr sgwâr), fydd efo lle i 4,000 o westeion, eu cyflwyno i'r cyngor sir ddydd Mawrth.

Petai'r cynlluniau yn cael eu cymeradwyo, dyma fyddai'r mwya yng Nghymru a de orllewin Lloegr.

Fe fydd uwch gynhadledd Nato yn cael ei chynnal yn y Celtic Manor - sy'n eiddo i'r biliwnydd Syr Terry Matthews - fis Medi.

Yn ôl y cynlluniau, byddai'r adeilad tri llawr yn cael ei adeiladu ar dir ger cyffordd 24 o draffordd yr M4.

Fe fydd 'na brif theatr a neuadd arddangos a maes parcio i hyd at 1,800 o gerbydau a fydd yn cael ei gysylltu gyda'r ganolfan - a fydd yn cael ei alw'n Ganolfan Gynadleddau Rhyngwladol Cymru - drwy lwybr cerdded tanddaearol.

Traffig

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyfrannu arian cyfatebol tuag at gamau cychwynnol y prosiect.

Mae ymchwil i effaith traffig ychwanegol o ganlyniad i'r ganolfan yn awgrymu y gallai fod yn iawn petai system rheoli traffig yn cael ei gyflwyno ar y bont gerbydau dros yr M4

.Ond mae adroddiad yn dweud mai o'r gogledd a'r dwyrain y byddai'r mwyafrif o draffig a hynny ar yr A449.

Yn y cyfamser yng Nghaerdydd, mae'r cyngor yno yn bwrw ymlaen gyda chynlluniau ar gyfer canolfan gynadleddau i'r brifddinas.

Ym mis Ionawr fe wnaeth cynghorwyr gytuno i gynllun meddiant gael ei lunio ar gyfer canolfan i hyd at 1,500 o westeion fel rhan o ganolfan dan do gyda 12,000 o seddi.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol