BBC Cymru Fyw

Cyngor i ymweld â'r Tŷ Crwn cyn penderfyniad terfynol

Published
image copyrightWww.simondale.net
image captionMae'r cyngor yn credu bod y tŷ crwn yn amharu ar yr olygfa

Mae cynghorwyr yn Sir Benfro wedi cytuno na fydd penderfyniad am dŷ crwn dadleuol yn cael ei wneud cyn iddyn nhw ymweld â'r safle.

Cafodd y tŷ, Pwll Broga, ei adeiladu yng Nglandŵr ger Crymych heb ganiatâd cynllunio.

Roedd y perchnogion, Megan Williams a'i phartner Charlie Hague, wedi cyflwyno cais cynllunio ôl-weithredol ar ôl i'r cyngor ddweud ei fod yn amharu ar yr olygfa leol.

Roedd disgwyl i gynghorwyr wneud penderfyniad terfynol ddydd Mawrth, ond cytunodd y cynghorwyr i ymweld â'r tŷ ym mis Gorffennaf cyn penderfynu.

image copyrightWww.simondale.net
image captionMae disgwyl penderfyniad terfynol ar ddyfodol y tŷ fis nesaf

Dim ond deunyddiau lleol wnaeth Mr Hague, sy'n gerflunydd, eu defnyddio i adeiladu'r tŷ ac mae'r waliau wedi eu gwneud o wellt a'r to o wair.

Mae'r tŷ'r drws nesa i'r pentref gwyrdd Lammas lle mae nifer o gartrefi bychan wedi eu dylunio er mwyn bod yn hunangynhaliol.

Mae BBC Cymru'n deall bod swyddogion y cyngor wedi argymell bod y cais yn cael ei wrthod am fod yr adeilad yn ddatblygiad preswyl heb gyfiawnhad.

Straeon perthnasol

  • 'Dydd y Farn' i dŷ crwn Sir Benfro