Llwybr becio newydd £1.2m yn Sir y Fflint

Cyhoeddwyd

Mae'r gwaith wedi cychwyn ar ran nesaf y cynllun i ymestyn llwybr rhwydwaith beicio ar draws Sir Y Fflint.

Fe fydd y prosiect yn costio £1.2 miliwn.

Mae Llwybyr yr Arfordir rhwng Talacre a Ffynnongroyw wedi cau er mwyn caniatau gwaith adeiladu gychwyn ac mae disgwyl y bydd wedi ei gwblhau erbyn mis Awst.

Mae'r llwybr a'r llwybr beics newydd yn cynnwys rhan o amgylch hen waith glo Y Parlwr Du.

Unwaith y bydd y gwaith wedi ei gwblhau fe fydd y llwybr beicio yn mynd o Fostyn i Brestatyn.

Mae llwybrau eraill wedi agor rhwng Yr Wyddgrug a Sychdyn a Llaneurgain a'r Fflint i wella cysylltiadau rhwng cymunedau.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru ddarparu £715,000 tuag at y prosiect, Cysylltu Cymunedau Sir y Fflint, wrth i'r cyngor a grwpiau trafnidiaeth eraill addo'r gweddill.

Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge mai'r bwriad oedd i wella "cydluniad cymdeithasol" drwy ddatblygu cyfres o lwybrau cerdded, beicio ac ar gyfer marchogaeth i gysylltu mwy o rannau gwledig efo'i gilydd".

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol