Nato: Trafod agenda Casnewydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd logo ar gyfer y gynhadledd ei chyhoeddi ddydd Mercher

Mae gweinidogion tramor gwledydd Nato yn cwrdd ym Mrwsel - y tro olaf i aelodau'r gynghrair gwrdd cyn yr uwchgynhadledd yng Nghasnewydd.

Prif bwrpas y cyfarfod yw penderfynu beth fydd dan sylw yng Nghasnewydd ym mis Medi.

Mae logo ar gyfer yr uwchgynhadledd, sy'n cynnwys delweddau eiconig o Gymru, ei gyflwyno i'r wasg a'r cyhoedd.

Dywed Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones, sydd ar ymweliad a phrif ddinas gwlad Belg, mae hwn fydd yr achlysur mwyaf o'i fath yn hanes Prydain.

Logo

Cafodd y logo ar gyfer y gynhadledd ei chyhoeddi fore Mercher gan yr Ysgrifennydd Tramor William Hague.

Mae'n cynnwys cestyll Cymru, pont gludo Casnewydd a'r ddraig goch.

Mae gan Gymru fwy o gestyll i bob milltir sgwar nac unrhyw wlad arall yn y byd, ac mae pont Casnewydd yn un o ond chwech sydd yn dal i weithio yn y byd.

Dywedodd y trefnwyr bod y logo yn cynrychioli hanes a diwylliant Cymru.

Roedd Mr Jones a'r Ysgrifennydd Tramor William Hague yn bresennol mewn cinio nos Fawrth ar gyfer y gweinidogion tramor, oedd yn cynnwys John Kerry, Ysgrifennydd Cartref yr Unol Daleithiau.

Ffynhonnell y llun, Ian Caper
Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i arweinwyr tua 60 o wledydd i fynychu'r uwchgynhadledd yng Nghasnewydd.

Ar y fwydlen roedd cig oen o Gymru, tatws Sir Benfro, ac roedd cyfle i westeion flasu gwin Ancre Hill Estates o Sir Fynwy.

Fe fydd y gweinidogion tramor yn trafod beth fydd ar yr agenda pan fydd arweinwyr Nato yn cwrdd yn y Celtic Manor, ger Casnewydd, ym mis Medi.

Dywed swyddogion Nato yw ei bod yn debyg y bydd yr uwch gynhadledd yn canolbwyntio ar sut y dylai gwledydd y gorllewin ymateb i bolisïau Rwsia yn yr Wcráin.

Fe fyddant hefyd yn trafod y broses o dynnu milwyr o Afghanistan.

Yn ôl swyddogion mae'r etholiadau diweddar yn y wlad ar gyfer dewis arlywydd yn dangos fod lluoedd arfog y wlad 'ar y trywydd cywir'

Er gwaetha digwyddiadau treisgar ystod y pleidleisio, dywed Nato fod y sefyllfa yn llawer gwell na'r etholiad diwethaf yn 2009.